061e

N69 Gebiedsakkoord

Diepveldenweg Eersel-Bergeijk

Projectstatus

  • nog niet gestart
  • gestart
  • ligt (tijdelijk) stil
  • afgerond

Thema's

Projectomschrijving

In 2012 ondertekenden diverse regionale partijen en de provincie Noord-Brabant het Gebiedsakkoord Grenscorridor N69. Daarin staan afspraken met betrekking tot de realisering van de Westparallel (als vervanging van de oude N69), de Gebiedsimpuls (een reeks kwaliteit verbeterende maatregelen op het gebied van water, natuur, landbouw, landschap en recreatie) en het nulplusmaatregelen-pakket.

In het Gebiedsakkoord Grenscorridor N69 zijn afspraken gemaakt over de aanleg van de Middenweg Eersel-Bergeijk. Het middengebied tussen beide kernen wordt door de nieuwe weg ontlast van sluipverkeer, de verkeersdruk van doorgaand (sluip-)verkeer door de kern van Eersel vermindert en Bergeijk vanaf de A67 en N397 wordt beter bereikbaar.

Doelstelling

  • Verbeteren/realiseren inprikkers (randen goed bereikbaar)
  • Leefbaarheid (beperken van de overlast van verkeer)

Kostenraming en dekking

Raming kosten

€ 11 miljoen

Datum en bron raming

gemeente Bergeijk

Dekking incl. dekkingsbron(nen)

Gemeente Eersel (40%) en Bergeijk (60%), bijdrage € 3,5 miljoen Provincie Noord-Brabant (N69)

Bereikbaarheidsakkoord

Nee

Samenhang met andere projecten

  • N69 Gebiedsakkoord Westparallel (061a)
  • N69 Gebiedsakkoord nulplusmaatregelen Bergeijk (061c)
  • N69 Gebiedsakkoord Nulplusmaatregelen Eersel (061h)
  • N69 Gebiedsakkoord Fietsverbindingen Gebiedsimpuls Eersel (061i)


Locatie

Gemeente(s)

Bergeijk, Eersel

Wegnummer / straatnaam

Eerselsedijk – Stokkelen

Subregio(s)

De Kempen, Zuid

Relatie(nummer)

Reusel-Bladel-Eersel-Veldhoven-Eindhoven N69

Planning

Verkenning/vooronderzoek

Gereed

Onderzoek/Planstudie

Gereed

Voorbereiding uitvoering

2017-2018

Uitvoering

2019-2022

Evaluatie

Rolverdeling

Projectleiding (organisatie)

Bergeijk - Eersel

Partners

Provincie Noord-Brabant