061e

N69 Gebiedsakkoord

Diepveldenweg Eersel-Bergeijk

Projectstatus

  • nog niet gestart
  • gestart
  • ligt (tijdelijk) stil
  • afgerond

Thema's

Projectomschrijving

In 2012 ondertekenden diverse regionale partijen en de provincie Noord-Brabant het Gebiedsakkoord Grenscorridor N69. Daarin staan afspraken met betrekking tot de realisering van de Westparallel (als vervanging van de oude N69), de Gebiedsimpuls (een reeks kwaliteit verbeterende maatregelen op het gebied van water, natuur, landbouw, landschap en recreatie) en het nulplusmaatregelen-pakket.

In het Gebiedsakkoord Grenscorridor N69 zijn afspraken gemaakt over de aanleg van de Middenweg Eersel-Bergeijk. Het middengebied tussen beide kernen wordt door de nieuwe weg ontlast van sluipverkeer, de verkeersdruk van doorgaand (sluip-)verkeer door de kern van Eersel vermindert en Bergeijk vanaf de A67 en N397 wordt beter bereikbaar.

Doelstelling

  • Verbeteren/realiseren inprikkers, bundelwegen
  • Leefbaarheid (beperken van de overlast van verkeer)

Kostenraming en dekking

Raming kosten

€ 11.000.000,-

Datum en bron raming

Gemeente Bergeijk

Dekkingsbron(nen)

Gemeente Eersel (40%), Gemeente Bergeijk (60%), bijdrage € 3,5 miljoen Provincie Noord-Brabant (N69)

Bereikbaarheidsakkoord

NeeLocatie

Gemeente(s)

Bergeijk, Eersel

Wegnummer / straatnaam

Eerselsedijk – Stokkelen

Subregio(s)

De Kempen, Zuid

Relatie(nummer)

Reusel-Bladel-Eersel-Veldhoven-Eindhoven N69

Planning

Voorbereiding uitvoering

2020

Uitvoering

2021-2022

Evaluatie

2022

Rolverdeling

Projectleiding

Gemeente Bergeijk, gemeente Eersel

Partners

Provincie Noord-Brabant