060a

N69-Zuid

Planstudie

Projectstatus

  • nog niet gestart
  • gestart
  • ligt (tijdelijk) stil
  • afgerond

Thema's

Projectomschrijving

Na de aanleg van de Westparallel (openstelling gepland voor 2019) moet aan de Nederlandse zijde van deze internationale wegverbinding alleen nog het wegvak tussen Valkenswaard-Zuid en de Belgische grens worden aangepakt. Doel is het wegvak op te waarderen tot hetzelfde niveau als voor de Westparallel wordt toegepast.

De provincie voert een planstudie uit naar de mogelijkheden voor de opwaardering. De regionale partners werken intensief mee aan de planstudie en brengen onder meer de gebiedsgerichte projecten in de regio in.

Doelstelling

  • Verbeteren/realiseren inprikkers (randen goed bereikbaar)

Kostenraming en dekking

Raming kosten

Nog niet bekend

Datum en bron raming

Dekking incl. dekkingsbron(nen)

Provincie Noord-Brabant

Bereikbaarheidsakkoord

Nee

Samenhang met andere projecten

  • N69-Zuid OV-verbinding Valkenswaard-BelgiĆ« (060b)
  • Gebiedsakkoord Grenscorridor N69 (061)


Locatie

Gemeente(s)

Valkenswaard, Bergeijk

Wegnummer / straatnaam

N69, tussen Westparallel en grensovergang Belgiƫ

Subregio(s)

Zuid, De Kempen

Relatie(nummer)

N69

Planning

Verkenning/vooronderzoek

Gereed

Onderzoek/Planstudie

2017-2018 2019-2022

Voorbereiding uitvoering

2023-2030

Uitvoering

2023-2030

Evaluatie

Rolverdeling

Projectleiding (organisatie)

Provincie Noord-Brabant (Martijn Koobs)

Partners

Gemeente Valkenswaard en Bergeijk, Stad Lommel (B), Natuurmonumenten, ZLTO, Waterschap Dommel