047

OV-doorstroomas Valkenswaard-Bergeijk

Projectstatus

  • nog niet gestart
  • gestart
  • ligt (tijdelijk) stil
  • afgerond

Projectomschrijving

Om het gebruik van het openbaar vervoer in het daily urban system te bevorderen wordt voor enkele bestaande buslijnen de kwaliteit van de doorstroming verbeterd. Het betreft maatregelen bij kruispunten, zwaar belaste wegvakken en bij bruggen die de bus in staat stelt sneller – liefst zonder vertraging als gevolg van verkeersdrukte – te passeren.

Door de opwaardering van de openbaar vervoer verbinding tussen Eindhoven en Valkenswaard zal ook het gebruik van de bestaande buslijn Valkenswaard-Bergeijk toenemen. Om Bergeijk goed te kunnen aanhaken op het regionale openbaar vervoernet worden waar nodig optimalisaties aangebracht op de route tussen Bergeijk en Valkenswaard (OV-knooppunt), zodat de doorstroming gegarandeerd is. Provincie wenst eerst een onderzoek naar de vervoerwaar

Doelstelling

  • Kwaliteitssprong openbaar vervoer: duurzaam, goed geoutilleerd

Kostenraming en dekking

Raming kosten

€ 2.071.000,-

Datum en bron raming

RHDHV (mei 2016)

Dekkingsbron(nen)

Nog niet bekend

Bereikbaarheidsakkoord

NeeLocatie

Gemeente(s)

Bergeijk, Valkenswaard

Wegnummer / straatnaam

Loveren, Provincialeweg, Heijerstraat, Eijkereind, Mr. Pankenstraat, Hof, Nieuwstraat, Churchilllaan, Kennedylaan, Loo enzovoorts (Bergeijk) en Westerhovenseweg, Bergstraat, Dommelseweg, Luikerweg (Valkenswaard)

Subregio(s)

Zuid en De Kempen

Relatie(nummer)

Eindhoven-Valkenswaard

Planning

Verkenning/Vooronderzoek

planning niet niet bekend. Wordt onderdeel nieuwe OV-concessie (na 2028)

Rolverdeling

Projectleiding

Gemeente Bergeijk

Partners

Gemeente Valkenswaard, Provincie Noord-Brabant, Concessiehouder Openbaar Vervoer