061b

N69 Gebiedsakkoord

Nulplusmaatregelen Valkenswaard

Projectstatus

 • nog niet gestart
 • gestart
 • ligt (tijdelijk) stil
 • afgerond

Projectomschrijving

In 2012 ondertekenden diverse regionale partijen en de provincie Noord-Brabant het Gebiedsakkoord Grenscorridor N69. Daarin staan afspraken met betrekking tot de realisering van de Westparallel (als vervanging van de oude N69), de Gebiedsimpuls (een reeks kwaliteit verbeterende maatregelen op het gebied van water, natuur, landbouw, landschap en recreatie) en het nulplusmaatregelen-pakket.

Het nulplusmaatregelenpakket van Valkenswaard is samengesteld uit uiteenlopende infrastructurele ingrepen op het gemeentelijk wegennet met als doel de doorstroming te bevorderen en negatieve effecten van de aanleg van de Westparallel tegen te gaan.

Doelstelling

 • samenwerken aan mobiliteit

 • connectiviteit en comodaliteit

 • Verbeteren/realiseren inprikkers (randen goed bereikbaar)

 • kwaliteitssprong fiets: duurzaam, gezond, goed geoutilleerd

 • Kwaliteitssprong openbaar vervoer: duurzaam, goed geoutilleerd


Kostenraming en dekking

Raming kosten

€ 2.009.671

Datum en bron raming

Gemeente Valkenswaard

Dekking incl. dekkingsbron(nen)

Gemeente Valkenswaard (met bijdragen derden)Begroting gemeente

Bereikbaarheidsakkoord

Nee

Samenhang met andere projecten

 • N69-Noord (059a/b/c/d)
 • N69-Zuid planstudie (060a)
 • N69 Gebiedsakkoord Westparallel (061a)
 • N69 Gebiedsakkoord nulplusmaatregelen Bergeijk (061c)
 • N69 Gebiedsakkoord nulplusmaatregelen Veldhoven (061d)
 • N69 Gebiedsakkoord nulplusmaatregelen Eersel (061h)
 • N69 Gebiedsakkoord Aanleg Middenweg Eersel-Bergeijk (061e)
 • N69 Gebiedsakkoord Aansluiting A67 (061i)


Locatie

Gemeente(s)

Valkenswaard

Wegnummer / straatnaam

Diversen

Subregio(s)

Zuid

Relatie(nummer)

Eindhoven-Waalre-Valkenswaard

Planning

Verkenning/vooronderzoek

Gereed

Onderzoek/Planstudie

2017-2018 2019-2022

Voorbereiding uitvoering

Uitvoering

2017-2018 2019-2022 2023-2030

Evaluatie

Rolverdeling

Projectleiding (organisatie)

Gemeente Valkenswaard

Partners

Provincie Noord-Brabant