061b

N69 Gebiedsakkoord

Nulplusmaatregelen Valkenswaard

Projectstatus

  • nog niet gestart
  • gestart
  • ligt (tijdelijk) stil
  • afgerond

Projectomschrijving

In 2012 ondertekenden diverse regionale partijen en de provincie Noord-Brabant het Gebiedsakkoord Grenscorridor N69. Daarin staan afspraken met betrekking tot de realisering van de Westparallel (als vervanging van de oude N69), de Gebiedsimpuls (een reeks kwaliteit verbeterende maatregelen op het gebied van water, natuur, landbouw, landschap en recreatie) en het nulplusmaatregelen-pakket.

Het nulplusmaatregelenpakket van Valkenswaard is samengesteld uit uiteenlopende infrastructurele ingrepen op het gemeentelijk wegennet met als doel de doorstroming te bevorderen en negatieve effecten van de aanleg van de Westparallel tegen te gaan.

Doelstelling

  • Samenwerken aan mobiliteit
  • Connectiviteit en comodaliteit
  • Verbeteren/realiseren inprikkers, bundelwegen
  • Kwaliteitssprong fiets: duurzaam, gezond, goed geoutilleerd
  • Kwaliteitssprong openbaar vervoer: duurzaam, goed geoutilleerd

Kostenraming en dekking

Raming kosten

€ 2.009.671,-

Datum en bron raming

Gemeente Valkenswaard

Dekkingsbron(nen)

Provincie, Gemeente Valkenswaard

Bereikbaarheidsakkoord

NeeLocatie

Gemeente(s)

Valkenswaard

Wegnummer / straatnaam

Diversen

Subregio(s)

Zuid

Relatie(nummer)

Eindhoven-Waalre-Valkenswaard

Planning

Verkenning/Vooronderzoek

Gereed

Onderzoek/Planstudie

2017-2023

Voorbereiding uitvoering

2017-2024

Uitvoering

2017-2030

Evaluatie

2030

Rolverdeling

Projectleiding

Gemeente Valkenswaard

Partners

Provincie Noord-Brabant