061g

N69 Gebiedsakkoord

Aansluiting A67

Projectstatus

 • nog niet gestart
 • gestart
 • ligt (tijdelijk) stil
 • afgerond

Projectomschrijving

In 2012 ondertekenden diverse regionale partijen en de provincie Noord-Brabant het Gebiedsakkoord Grenscorridor N69. Daarin staan afspraken met betrekking tot de realisering van de Westparallel (als vervanging van de oude N69), de Gebiedsimpuls (een reeks kwaliteit verbeterende maatregelen op het gebied van water, natuur, landbouw, landschap en recreatie) en het nulplusmaatregelen-pakket.

De gemeente Veldhoven bereidt de aanleg van het meest noordelijke deel van de Westparallel voor, inclusief de aansluiting op de A67. Dit wegvak is opgenomen in het bestemmingsplan Kempenbaan-West. Wens is dat begin 2018 de aanleg begint. Oplevering wordt verwacht eind 2019.

Doelstelling

 • Versterken robuuste randen
 • Verbeteren/realiseren inprikkers (randen goed bereikbaar)

Kostenraming en dekking

Raming kosten

Nog niet bekend

Datum en bron raming

Dekking incl. dekkingsbron(nen)

Gemeente Veldhoven, provincie Noord-BrabantBegroting gemeente, begroting provincie

Bereikbaarheidsakkoord

Nee

Samenhang met andere projecten

 • N69 Gebiedsakkoord Westparallel (061a)
 • N69 Gebiedsakkoord nulplusmaatregelen Valkenswaard (061b)
 • N69 Gebiedsakkoord nulplusmaatregelen Bergeijk (061c)
 • N69 Gebiedsakkoord nulplusmaatregelen Veldhoven (061d)
 • N69 Gebiedsakkoord Aanleg Middenweg Eersel-Bergeijk (061e)


Locatie

Gemeente(s)

Veldhoven

Wegnummer / straatnaam

Kempenbaan, Westelijke ontsluitingsroute

Subregio(s)

Zuid, De Kempen

Relatie(nummer)

N69 Reusel-Bladel-Eersel-Veldhoven-Eindhoven

Planning

Verkenning/vooronderzoek

Gereed

Onderzoek/Planstudie

Gereed

Voorbereiding uitvoering

2017-2018

Uitvoering

2017-2018 2019-2022

Evaluatie

Rolverdeling

Projectleiding (organisatie)

Gemeente Veldhoven

Partners

Provincie Noord-Brabant, Bergeijk, Valkenswaard, Waalre, diverse regionale partijen