061g

N69 Gebiedsakkoord

Aansluiting A67

Projectstatus

  • nog niet gestart
  • gestart
  • ligt (tijdelijk) stil
  • afgerond

Projectomschrijving

In 2012 ondertekenden diverse regionale partijen en de provincie Noord-Brabant het Gebiedsakkoord Grenscorridor N69. Daarin staan afspraken met betrekking tot de realisering van de Westparallel (als vervanging van de oude N69), de Gebiedsimpuls (een reeks kwaliteit verbeterende maatregelen op het gebied van water, natuur, landbouw, landschap en recreatie) en het nulplusmaatregelen-pakket.

De gemeente Veldhoven bereidt de aanleg van het meest noordelijke deel van de Westparallel voor, inclusief de aansluiting op de A67. Dit wegvak is opgenomen in het bestemmingsplan Kempenbaan-West. Wens is dat begin 2018 de aanleg begint. Oplevering wordt verwacht eind 2019.

Doelstelling

  • Versterken robuuste randen
  • Verbeteren/realiseren inprikkers, bundelwegen

Kostenraming en dekking

Raming kosten

€ 26 miljoen

Dekkingsbron(nen)

Gemeente Veldhoven, Provincie

Bereikbaarheidsakkoord

neeLocatie

Gemeente(s)

Veldhoven

Wegnummer / straatnaam

Kempenbaan, Westelijke ontsluitingsroute

Subregio(s)

Zuid, De Kempen

Relatie(nummer)

N69 Reusel-Bladel-Eersel-Veldhoven-Eindhoven

Planning

Verkenning/Vooronderzoek

Gereed

Onderzoek/Planstudie

Gereed

Voorbereiding uitvoering

2017-2018

Uitvoering

2019-2022

Evaluatie

2022

Rolverdeling

Projectleiding

Gemeente Veldhoven

Partners

Provincie Noord-Brabant, Gemeente Bergeijk, Gemeente Valkenswaard, Gemeente Waalre, Diverse regionale partijen