061c

N69 Gebiedsakkoord

Nulplusmaatregelen Bergeijk

Projectstatus

 • nog niet gestart
 • gestart
 • ligt (tijdelijk) stil
 • afgerond

Projectomschrijving

In 2012 ondertekenden diverse regionale partijen en de provincie Noord-Brabant het Gebiedsakkoord Grenscorridor N69. Daarin staan afspraken met betrekking tot de realisering van de Westparallel (als vervanging van de oude N69), de Gebiedsimpuls (een reeks kwaliteit verbeterende maatregelen op het gebied van water, natuur, landbouw, landschap en recreatie) en het nulplusmaatregelen-pakket.

Het nulplusmaatregelenpakket van Bergeijk is samengesteld uit uiteenlopende infrastructurele ingrepen op het gemeentelijk wegennet met als doel de doorstroming te bevorderen en negatieve effecten van de aanleg van de Westparallel tegen te gaan. Het betreft met name sluipverkeer werende maatregelen.

Doelstelling

 • samenwerken aan mobiliteit
 • connectiviteit en comodaliteit

 • kwaliteitssprong fiets: duurzaam, gezond, goed geoutilleerd

 • Kwaliteitssprong openbaar vervoer: duurzaam, goed geoutilleerd

Kostenraming en dekking

Raming kosten

€ 515.000,-- (alle maatregelen)

Datum en bron raming

RA Infra (2014)

Dekking incl. dekkingsbron(nen)

Gemeente Bergeijk (met bijdragen derden/RUP)Begroting gemeente

Bereikbaarheidsakkoord

Nee

Samenhang met andere projecten

 • N69-Zuid planstudie (060a)
 • N69 Gebiedsakkoord Westparallel (061a)
 • N69 Gebiedsakkoord nulplusmaatregelen Valkenswaard (061b)
 • N69 Gebiedsakkoord nulplusmaatregelen Veldhoven (061d)
 • N69 Gebiedsakkoord Middenweg Eersel-Bergeijk (061e)
 • N69 Gebiedsakkoord Fietsverbindingen Gebiedsimpuls Riethoven (061f)
 • N69 Gebiedsakkoord Aansluiting A67 (061g)
 • N69 Gebiedsakkoord Nulplusmaatregelen Eersel (061h)
 • N69 Gebiedsakkoord Fietsverbindingen Gebiedsimpuls Eersel (061i)


Locatie

Gemeente(s)

Bergeijk

Wegnummer / straatnaam

Diversen

Subregio(s)

Zuid, De Kempen

Relatie(nummer)

N69

Planning

Verkenning/vooronderzoek

Gereed

Onderzoek/Planstudie

2017-2018 2019-2022

Voorbereiding uitvoering

Uitvoering

2017-2018 2019-2022 2023-2030

Evaluatie

Rolverdeling

Projectleiding (organisatie)

Gemeente Bergeijk

Partners

Provincie Noord-Brabant