061f

N69 Gebiedsakkoord

Fietsverbindingen Gebiedsimpuls Riethoven

Projectstatus

 • nog niet gestart
 • gestart
 • ligt (tijdelijk) stil
 • afgerond

Thema's

Projectomschrijving

In 2012 ondertekenden diverse regionale partijen en de provincie Noord-Brabant het Gebiedsakkoord Grenscorridor N69. Daarin staan afspraken met betrekking tot de realisering van de Westparallel (als vervanging van de oude N69), de Gebiedsimpuls (een reeks kwaliteit verbeterende maatregelen op het gebied van water, natuur, landbouw, landschap en recreatie) en het nulplusmaatregelen-pakket.

In het kader van de Gebiedsimpuls-maatregelen worden vrijliggende fietsverbindingen gerealiseerd rondom de kern van Riethoven. Hieronder vallen de volgende projecten:

 • Fietspad Heuvel (Rotonde N397 – Komgrens Riethoven)

 • Fietspad Schoolstraat – Kapelstraat (Riethoven)

 • Fietspad Broekhovenseweg (Riethoven)

Tevens wordt uitvoering gegeven aan verschillende onderdelen van het project “sluipverkeerwerende maatregelen” (Nulplusmaatregelen). Hierbij gaat het om onder meer de afwaardering van de Kapelstraat en de maatregelen Kapelstraat-Schoolstraat en Kapelstraat-Broekhovenseweg.

Doelstelling

 • kwaliteitssprong fiets: duurzaam, gezond, goed geoutilleerd
 • realiseren snelle, direct en comfortabele fietsverbindingen

 • op korte en middellange afstanden (tot 15 kilometer)

 • Leefbaarheid (beperken van hinder van verkeer)

Kostenraming en dekking

Raming kosten

€ 2.955.000 Broekhovenseweg: €635.000,-- (2014) Schoolstraat: €135.000,-- (2014) Heuvel: €401.000,-- (2014)

Datum en bron raming

Gemeente Bergeijk

Dekking incl. dekkingsbron(nen)

gemeentebegroting en cofinanciering vanuit project N69.

Bereikbaarheidsakkoord

Nee

Samenhang met andere projecten

 • N69 Gebiedsakkoord Westparallel (061a)
 • N69 Gebiedsakkoord Nulplusmaatregelen Bergeijk (061c)
 • N69 Gebiedsakkoord Middenweg Eersel-Bergeijk (061e)
 • N69 Gebiedsakkoord Fietsverbindingen Gebiedsimpuls Eersel (061i)


Locatie

Gemeente(s)

Bergeijk

Wegnummer / straatnaam

Heuvel, Schoolstraat, Kapelstraat, Broekhovenseweg

Subregio(s)

De Kempen, Zuid

Relatie(nummer)

Reusel-Bladel-Eersel-Veldhoven-Eindhoven N69

Planning

Verkenning/vooronderzoek

2017-2018

Onderzoek/Planstudie

2017-2018

Voorbereiding uitvoering

Uitvoering

2019-2022

Evaluatie

Rolverdeling

Projectleiding (organisatie)

gemeente Bergeijk

Partners

Provincie Noord-Brabant