059a

N69-Noord Herinrichting

Duurzaam door Waalre

Projectstatus

  • nog niet gestart
  • gestart
  • ligt (tijdelijk) stil
  • afgerond

Projectomschrijving

Een goede OV-verbinding tussen Eindhoven, Aalst en Valkenswaard (eventueel doorgetrokken tot in België) draagt bij aan een vermindering van het autoverkeer op de drukke N69. Het OV wordt met een HOV lijn een beter alternatief voor de automobilist. De opwaardering tot HOV heeft een positief effect op zowel bereikbaarheid (minder autoverkeer), leefbaarheid (minder milieubelasting) en verkeersveiligheid (minder autoverkeer).

‘Duurzaam door Waalre’ omvat in het kader van het Gebiedsakkoord Grenscorridor N69 de herinrichting (afwaarderen) van de huidige N69 (na overdracht provincie) met onder andere de HOV2 (HOV-as Eindhoven-Valkenswaard) en het instellen van een vrachtwagenverbod. In combinatie met de herinrichting dient de doorgaande weg door de kom Waalre verkeersluw te worden gemaakt om nieuw sluipverkeer te voorkomen (traverse Waalre).

Doelstelling

  • Samenwerken aan mobiliteit
  • Kwaliteitssprong fiets: duurzaam, gezond, goed geoutilleerd
  • Kwaliteitssprong openbaar vervoer: duurzaam, goed geoutilleerd
  • Organiseren in multimodale knooppunten/overstappunten
  • Leefbaarheid (beperken van de overlast van verkeer)

Kostenraming en dekking

Raming kosten

€ 15.000.000,-

Datum en bron raming

Gemeente Waalre

Dekkingsbron(nen)

Provincie, Gemeente Waalre (75%)

Bereikbaarheidsakkoord

NeeLocatie

Gemeente(s)

Waalre

Wegnummer / straatnaam

Eindhovenseweg, Valkenswaardseweg, Heikantstraat, Bergstraat, Wollenbergstraat en onze Lieve Vrouwendijk.

Subregio(s)

Zuid

Relatie(nummer)

N69

Planning

Voorbereiding uitvoering

2020-2021

Uitvoering

2022-2024

Evaluatie

2024

Rolverdeling

Projectleiding

Gemeente Waalre

Partners

Provincie Noord-Brabant, Gemeente Eindhoven, Gemeente Valkenswaard