059a

N69-Noord Herinrichting

Duurzaam door Waalre

Projectstatus

 • nog niet gestart
 • gestart
 • ligt (tijdelijk) stil
 • afgerond

Projectomschrijving

Een goede OV-verbinding tussen Eindhoven, Aalst en Valkenswaard (eventueel doorgetrokken tot in België) draagt bij aan een vermindering van het autoverkeer op de drukke N69. Het OV wordt met een HOV lijn een beter alternatief voor de automobilist. De opwaardering tot HOV heeft een positief effect op zowel bereikbaarheid (minder autoverkeer), leefbaarheid (minder milieubelasting) en verkeersveiligheid (minder autoverkeer).

‘Duurzaam door Waalre’ omvat in het kader van het Gebiedsakkoord Grenscorridor N69 de herinrichting (afwaarderen) van de huidige N69 (na overdracht provincie) met onder andere de HOV2 (HOV-as Eindhoven-Valkenswaard) en het instellen van een vrachtwagenverbod. In combinatie met de herinrichting dient de doorgaande weg door de kom Waalre verkeersluw te worden gemaakt om nieuw sluipverkeer te voorkomen (traverse Waalre).

Doelstelling

 • samenwerken aan mobiliteit

 • kwaliteitssprong fiets: duurzaam, gezond, goed geoutilleerd

 • Kwaliteitssprong openbaar vervoer: duurzaam, goed geoutilleerd

 • grote stromen snel, hoog frequent, betrouwbaar en gericht

 • kleine stromen goed beschikbaar en bereikbaar

 • organiseren in multimodale knooppunten/overstappunten

 • Leefbaarheid (beperken van de overlast van verkeer)


Kostenraming en dekking

Raming kosten

€ 13.500.000,-- (incl. kosten HOV-as)

Datum en bron raming

Gemeente Waalre

Dekking incl. dekkingsbron(nen)

50% eigen middelen; overig nog niet bekend

Bereikbaarheidsakkoord

Nee

Samenhang met andere projecten

 • N69-Noord HOV Eindhoven-Valkenswaard deel Valkenswaard (059b)
 • N69-Noord P+R Valkenswaard (059c)
 • N69-Noord OV-knooppunt Valkenswaard (059d)
 • Gebiedsakkoord Grenscorridor N69 (061)
 • OV-visie Provincie Noord-Brabant


Locatie

Gemeente(s)

Waalre

Wegnummer / straatnaam

Eindhovenseweg, Valkenswaardseweg, Heikantstraat, Bergstraat, Wollenbergstraat en onze Lieve Vrouwendijk.

Subregio(s)

Zuid

Relatie(nummer)

N69

Planning

Verkenning/vooronderzoek

2017-2018 2019-2022

Onderzoek/Planstudie

2019-2022

Voorbereiding uitvoering

2019-2022 (Waalre-dorp 2020, Eindhovenseweg 2021)

Uitvoering

2019-2022 (Waalre-dorp 2021, Eindhovenseweg 2022, direct na openstelling Westparallel)

Evaluatie

Rolverdeling

Projectleiding (organisatie)

Gemeente Waalre

Partners

Provincie en gemeente Eindhoven en Valkenswaard