059c

N69-Noord Herinrichting

P+R Valkenswaard

Projectstatus

 • nog niet gestart
 • gestart
 • ligt (tijdelijk) stil
 • afgerond

Projectomschrijving

Een goede OV-verbinding tussen Eindhoven, Aalst en Valkenswaard (eventueel doorgetrokken tot in België) draagt bij aan een vermindering van het autoverkeer op de drukke N69. Het OV wordt met een HOV lijn een beter alternatief voor de automobilist. De opwaardering tot HOV heeft een positief effect op zowel bereikbaarheid (minder autoverkeer), leefbaarheid (minder milieubelasting) en verkeersveiligheid (minder autoverkeer).

Valkenswaard gaat op de HOV-as als regionaal knooppunt functioneren. Om de as maximaal te kunnen voeden en comodaliteit te bevorderen in het Daily Urban System wordt in Valkenswaard een halteplaats uitgerust met een P+R terrein.

Doelstelling

 • smart: gedragsbeïnvloeding

 • connectiviteit en comodaliteit

 • Kwaliteitssprong openbaar vervoer: duurzaam, goed geoutilleerd

 • grote stromen snel, hoog frequent, betrouwbaar en gericht

 • organiseren in multimodale knooppunten/overstappunten


Kostenraming en dekking

Raming kosten

€ 410.000,--

Datum en bron raming

RHDHV (mei 2016)

Dekking incl. dekkingsbron(nen)

Nog niet bekend

Bereikbaarheidsakkoord

Nee

Samenhang met andere projecten

 • N69-Noord Duurzaam door Waalre (059a)
 • N69-Noord HOV Eindhoven-Valkenswaard deel Valkenswaard (059b)
 • N69-Noord OV-knooppunt Valkenswaard (059d)
 • Gebiedsakkoord Grenscorridor N69 (061)
 • OV-visie Provincie Noord-Brabant


Locatie

Gemeente(s)

Valkenswaard

Wegnummer / straatnaam

N69 (precieze locatie nog niet bekend)

Subregio(s)

Zuid

Relatie(nummer)

N69

Planning

Verkenning/vooronderzoek

2017-2018

Onderzoek/Planstudie

2017-2018 2019-2022

Voorbereiding uitvoering

Uitvoering

2019-2022 2023-2030 (parallel aan aanleg HOV Eindhoven-Valkenswaard)

Evaluatie

Rolverdeling

Projectleiding (organisatie)

Valkenswaard

Partners

Waalre, Eindhoven, Provincie Noord-Brabant