059c

N69-Noord Herinrichting

Hubs Valkenswaard

Projectstatus

  • nog niet gestart
  • gestart
  • ligt (tijdelijk) stil
  • afgerond

Projectomschrijving

Een goede OV-verbinding tussen Eindhoven, Aalst en Valkenswaard (eventueel doorgetrokken tot in België) draagt bij aan een vermindering van het autoverkeer op de drukke N69. Het OV wordt met een HOV lijn een beter alternatief voor de automobilist. De opwaardering tot HOV heeft een positief effect op zowel bereikbaarheid (minder autoverkeer), leefbaarheid (minder milieubelasting) en verkeersveiligheid (minder autoverkeer).

Valkenswaard gaat op de HOV-as als regionaal knooppunt functioneren. Om de as maximaal te kunnen voeden en comodaliteit te bevorderen in het Daily Urban System worden in Valkenswaard hubs gerealiseerd.

Doelstelling

  • Smart: gedragsbeïnvloeding (inclusief werkgeversaanpak), technische innovaties
  • Connectiviteit en comodaliteit
  • Kwaliteitssprong openbaar vervoer: duurzaam, goed geoutilleerd
  • Organiseren in multimodale knooppunten/overstappunten

Kostenraming en dekking

Raming kosten

€ 410.000,-

Datum en bron raming

RHDHV (mei 2016)

Dekkingsbron(nen)

Nog niet bekend

Bereikbaarheidsakkoord

NeeLocatie

Gemeente(s)

Valkenswaard

Wegnummer / straatnaam

Luikerweg/Westparallel, Eindhovenseweg/Geenhovensedreef, Centrum/Europalaan, Florapark, Victoriedijk

Subregio(s)

Zuid

Relatie(nummer)

N69

Planning

Verkenning/Vooronderzoek

2021

Onderzoek/Planstudie

2021 - 2022

Voorbereiding uitvoering

2023-2030

Uitvoering

2023-2030

Evaluatie

2030

Rolverdeling

Projectleiding

Gemeente Valkenswaard

Partners

Gemeente Waalre, Gemeente Eindhoven, Provincie Noord-Brabant