929

Mobiliteitshubs (Brainport Bereikbaar)

Projectstatus

  • nog niet gestart
  • gestart
  • ligt (tijdelijk) stil
  • afgerond

Thema's

Projectomschrijving

Brainport Bereikbaar is het nieuwe uitvoeringsprogramma in de Brainportregio voor slimme en duurzame mobiliteit. Een samenwerking tussen de 21 gemeenten in Zuidoost-Brabant, in opdracht van overheidsprogramma’s SmartwayZ.NL en ZO Slim Bereikbaar.

Brainport Bereikbaar: daar zetten wij onze schouders onder. Brainport Bereikbaar faciliteert en stimuleert mobiliteitsoplossingen die beter, sneller, schoner en gezonder zijn. Geen beloftes voor de toekomst maar resultaat op straat. Dat lukt ons niet alleen. We betrekken reizigers, werkgevers en transporteurs.

Meer informatie: www.brainportbereikbaar.nl

In 2020 is gestart met een regionale studie naar mobiliteitshubs in de regio Zuidoost Brabant. Gevolgd door een pilot met tijdelijke parkeervoorzieningen bij De Run. In het programma Brainport Bereikbaar is het voorbereiden en realiseren van mobiliteitshubs een cruciale schakel. Een mobiliteitshubs is een fysieke voorziening, op dit moment in de Brainport vooral ingericht voor het realiseren van extra (tijdelijke) parkeervoorzieningen. Maar in de strategie en ambitie van Brainport Bereikbaar zijn mobiliteitshubs veel meer: een groeiend netwerk van regionale en lokale overstappunten, waar je op afstand kunt parkeren en collectief vervoer (OV), deelmobiliteit en innovatieve mobiliteitsdiensten worden aangeboden om te komen tot slimme mobiliteit. Mobiliteitshubs vorm een belangrijke bouwsteen in de regionale mobiliteitstransitie. Ons ‘nieuwe’ mobiliteitssysteem kan niet functioneren zonder goede knooppunten en hubs die vervoerstromen bundelen, het overstappen naar OV en fiets vergemakkelijken en onze economische toplocaties, kernen en binnensteden van de regio verbinden en bereikbaar houden. Brainport Bereikbaar speelt daarop in door de ontwikkeling van mobiliteitshubs op regionale schaal te coördineren, de netwerk- en systeemgedachte te bewaken en uitvoering te versnellen. Bovendien spelen we hier op in met gerichte gedragscampagnes en diensten op het gebied van mobiliteitsmanagement

Doelstelling

  • Samenwerken aan mobiliteit
  • Kwaliteitssprong fiets: duurzaam, gezond, goed geoutilleerd
  • Kwaliteitssprong openbaar vervoer: duurzaam, goed geoutilleerd

Kostenraming en dekking

Raming kosten

€ 474.720,-

Datum en bron raming

2022

Dekkingsbron(nen)

Bereikbaarheidsagenda, SmartwayZ.nl

Bereikbaarheidsakkoord

jaLocatie

Subregio(s)

regiobreed

Planning

Verkenning/Vooronderzoek

2021

Onderzoek/Planstudie

2021

Voorbereiding uitvoering

2021

Uitvoering

2021-2023

Evaluatie

2024

Rolverdeling

Projectleiding

Programmabureau Brainport Bereikbaar

Partners

21 gemeenten Zuidoost-Brabant