PoHo stemt in met plannen en financiering 2020 en voorfinanciering versnelling regiobrede projecten


5 dec. 2019

Op 2 december stemden de 21 wethouders mobiliteit tijdens het PortefuilleHoudersoverleg (PoHo) Mobiliteit in met alle ingediende subsidieaanvragen (van routegebonden en regiobrede projecten) voor 2020. Ook stemden de wethouders in met de voorfinanciering van de regiobrede projecten door Eindhoven en Helmond. Daarmee kunnen de regiobrede projecten versneld uitgevoerd worden.

Versnelde uitvoering regiobrede projecten

Tijdens het PoHo in september is besloten om de uitvoering van de regiobrede projecten te versnellen. Conform de Samenwerkingsovereenkomst Bereikbaarheidsagenda Zuidoost-Brabant 2017-2030 hebben de 21 gemeenten gezamenlijk € 1.720.000 per jaar gereserveerd voor de cofinanciering van deze regiobrede projecten. Door de versnelling zal er de komende jaren meer cofinanciering nodig zijn. Deze extra cofinanciering wordt eerst voorgefinancierd uit de beschikbare € 17.200.000 subsidie voor de regiobrede projecten en zo nodig door de gemeenten Eindhoven en Helmond.

Goedkeuring voor projecten, financiering en programmakosten

De goedgekeurde subsidieaanvragen voor 2020 zijn:

Hiermee stemmen de 21 wethouders in met de cofinanciering voor deze projecten en daarmee ook het bestedingsplan voor 2020. Het PoHo geeft hiermee een bindend advies aan het college van B&W van de gemeente Helmond voor de verlening van deze subsidies

Tot slot stemden de wethouders ook in met de verantwoording van de programmakosten van ZO Slim Bereikbaar over 2019 en de begroting voor 2020.