030d

Snelle fietsroute Deurne-Eindhoven

Deel Eindhoven

Projectstatus

 • nog niet gestart
 • gestart
 • ligt (tijdelijk) stil
 • afgerond

Thema's

Projectomschrijving

Een uitmuntende fietsverbinding tussen Helmond en Deurne kan, ook gelet op de afstand, concurreren met de auto. Veel mensen pendelen dagelijks met de auto over de N270 tussen Deurne en Helmond. Door het aanbieden van goede en veilige fietsvoorzieningen kan de druk op de N270 wellicht verminderen. Vooral in de ochtend- en avondspits loopt deze weg tegen de grenzen van de capaciteit aan. Dit leidt tot dagelijkse files/vertragingen.

Er zijn in Eindhoven nog diverse ontbrekende schakels en tracédelen die moeten worden opgewaardeerd tot snelle fietsroute. Het gaat om de parallelweg Dorgelolaan, de Berenkuil, een deel van de Celebeslaan, de Koudenhovenseweg-Zuid, ’t Hofke, de Loostraat en de noordzijde spoorlijn tot aan de Kleine Dommel, alle in Eindhoven.

Doelstelling

 • smart: gedragsbeïnvloeding

 • comodaliteit

 • duurzaamheid

 • kwaliteitssprong fiets: duurzaam, gezond, goed geoutilleerd
 • realiseren snelle, direct en comfortabele fietsverbindingen

 • op korte en middellange afstanden (tot 15 kilometer)

 • leefbaarheid

Kostenraming en dekking

Raming kosten

€ 1.588.000

Datum en bron raming

Brainport Duurzaam Slim Verbonden (juli 2016)

Dekking incl. dekkingsbron(nen)

Nog niet bekend o.a. Fiets in de versnelling

Bereikbaarheidsakkoord

Ja

Samenhang met andere projecten

 • Snelfietsroute Deurne- Eindhoven, delen Helmond, Nuenen, Eindhoven (030 b/c/d)


Locatie

Gemeente(s)

Eindhoven

Wegnummer / straatnaam

Dorgelolaan, Celebeslaan, ’t Hofke, Loostraat

Subregio(s)

Oost

Relatie(nummer)

Deurne-Helmond-Eindhoven

Planning

Verkenning/vooronderzoek

2017-2018

Onderzoek/Planstudie

2017-2018

Voorbereiding uitvoering

2019-2022

Uitvoering

2019-2022

Evaluatie

Rolverdeling

Projectleiding (organisatie)

Gemeente Eindhoven

Partners

Gemeente Helmond, Nuenen, Deurne