030d

Snelle fietsroute Deurne-Eindhoven

Deel Eindhoven

Projectstatus

  • nog niet gestart
  • gestart
  • ligt (tijdelijk) stil
  • afgerond

Thema's

Projectomschrijving

Een uitmuntende fietsverbinding tussen Helmond en Deurne kan, ook gelet op de afstand, concurreren met de auto. Veel mensen pendelen dagelijks met de auto over de N270 tussen Deurne en Helmond. Door het aanbieden van goede en veilige fietsvoorzieningen kan de druk op de N270 wellicht verminderen. Vooral in de ochtend- en avondspits loopt deze weg tegen de grenzen van de capaciteit aan. Dit leidt tot dagelijkse files/vertragingen.

Er zijn in Eindhoven nog diverse ontbrekende schakels en tracédelen die moeten worden opgewaardeerd tot snelle fietsroute. Het gaat om de parallelweg Dorgelolaan, de Berenkuil, een deel van de Celebeslaan, de Koudenhovenseweg-Zuid, ’t Hofke, de Loostraat en de noordzijde spoorlijn tot aan de Kleine Dommel, alle in Eindhoven.

Doelstelling

  • Smart: gedragsbeïnvloeding (inclusief werkgeversaanpak), technische innovaties
  • Connectiviteit en comodaliteit
  • Duurzaamheid
  • Kwaliteitssprong fiets: duurzaam, gezond, goed geoutilleerd
  • Leefbaarheid (beperken van de overlast van verkeer)

Kostenraming en dekking

Raming kosten

€ 6,9 miljoen

Datum en bron raming

Brainport Duurzaam Slim Verbonden (juli 2016)

Dekkingsbron(nen)

Gemeente Eindhoven, gemeente Nuenen, provincie NB, ZOSlimbereikbaar

Bereikbaarheidsakkoord

JaLocatie

Gemeente(s)

Eindhoven

Wegnummer / straatnaam

Dorgelolaan, Celebeslaan, ’t Hofke, Loostraat

Subregio(s)

Oost

Relatie(nummer)

Deurne-Helmond-Eindhoven

Planning

Verkenning/Vooronderzoek

2021

Onderzoek/Planstudie

2021 - 2022

Voorbereiding uitvoering

2021 - 2022

Uitvoering

2021 - 2022

Evaluatie

2023

Rolverdeling

Projectleiding

Gemeente Eindhoven

Partners

Gemeente Helmond, Gemeente Nuenen, Gemeente Deurne, Pro Rail