008c

OV-knooppunt NS-Eindhoven CS

Busstation Neckerspoel fietsenstalling

Projectstatus

  • nog niet gestart
  • gestart
  • ligt (tijdelijk) stil
  • afgerond

Projectomschrijving

Om het gebruik van het openbaar vervoer in combinatie met voor- en natransportmiddelen te bevorderen worden de OV-knooppunten verbeterd door het bieden van meer voorzieningen, zoals parkeerplaatsen, stallingen etc. Goede overstapmogelijkheden dragen bij aan een co-modaal vervoerssysteem.

NS-Eindhoven CS is met afstand het belangrijkste OV-knooppunt in de regio. Hier komen een groot aantal lijnen bij elkaar en vinden talloze overstapbewegingen per dag plaats. Het spoorstation heeft dagelijks circa 60.000 gebruikers. Aan de noordzijde (Stationsplein Noord) bevindt zich Neckerspoel, het centrale busstation in de stad (met ongeveer 45.000 gebruikers per dag) en toegangsplein vanuit het noorden. De noordzijde wordt gefaseerd aangepakt:

Bij het busstation Neckerspoel wordt een nieuwe fietsenstalling gerealiseerd.

Doelstelling

  • Smart: gedragsbeïnvloeding (inclusief werkgeversaanpak), technische innovaties
  • Connectiviteit en comodaliteit
  • Kwaliteitssprong fiets: duurzaam, gezond, goed geoutilleerd
  • Kwaliteitssprong openbaar vervoer: duurzaam, goed geoutilleerd

Kostenraming en dekking

Raming kosten

€ 13.600.000,--

Datum en bron raming

Brainport Duurzaam Slim verbonden

Dekkingsbron(nen)

Rijk, Provincie, Gemeente Eindhoven

Bereikbaarheidsakkoord

JaLocatie

Gemeente(s)

Eindhoven

Wegnummer / straatnaam

Stationsplein Noord

Subregio(s)

Regio breed

Planning

Verkenning/Vooronderzoek

2014-2016

Onderzoek/Planstudie

2016-2019

Voorbereiding uitvoering

2020-2022

Uitvoering

2023-2024

Evaluatie

2025

Rolverdeling

Projectleiding

Gemeente Eindhoven

Partners

Provincie Noord-Brabant