015a

OV doorstroomas Geldrop-Helmond

Wegvak Mierloseweg-West Geldrop

Projectstatus

  • nog niet gestart
  • gestart
  • ligt (tijdelijk) stil
  • afgerond

Projectomschrijving

Verbetering van de doorstroming van het openbaar vervoer leidt tot een hogere kwaliteit, grotere betrouwbaarheid en minder reistijd. Dit alles draagt bij aan toename van het gebruik.

Voor de route Geldrop-Helmond worden enkele verbetering gerealiseerd. Het betreft nieuwe VRI met Vecom/KAR bij het kruispunt Mierloseweg/Nuenenseweg en uitbreiding van de bestaande VRI op het kruispunt Mierloseweg/Johan Peijnenburgweg met Vecom/Kar, beide in Geldrop.

Doelstelling

  • Kwaliteitssprong openbaar vervoer: duurzaam, goed geoutilleerd

Kostenraming en dekking

Raming kosten

Subsidiabele kosten (begroot): € 54.165,- euro

Datum en bron raming

Gemeente Geldrop-Mierlo

Dekkingsbron(nen)

Bereikbaarheidsakkoord en Gemeente Geldrop-Mierlo

Bereikbaarheidsakkoord

jaLocatie

Gemeente(s)

Geldrop-Mierlo

Wegnummer / straatnaam

Mierloseweg

Subregio(s)

Oost

Relatie(nummer)

Eindhoven-Helmond-Deurne / Asten-Someren-Geldrop-Eindhoven

Planning

Verkenning/Vooronderzoek

2019

Onderzoek/Planstudie

2019

Voorbereiding uitvoering

2020

Uitvoering

2021

Evaluatie

2022

Rolverdeling

Projectleiding

Gemeente Geldrop-Mierlo

Partners

Niet van toepassing