031

Fietsroute Beek en Donk-Helmond

Projectstatus

  • nog niet gestart
  • gestart
  • ligt (tijdelijk) stil
  • afgerond

Thema's

Projectomschrijving

Om het gebruik van de fiets in het daily urban system te bevorderen moet het fietsnetwerk compleet zijn en van goede kwaliteit. Dat is op nog niet alle relaties in de regio het geval.

Tussen Beek en Donk en Helmond wordt de bestaande fietsroute geoptimaliseerd.

Doelstelling

  • Kwaliteitssprong fiets: duurzaam, gezond, goed geoutilleerd

  • realiseren snelle, direct en comfortabele fietsverbindingen

  • op korte en middellange afstanden (tot 15 kilometer)

Kostenraming en dekking

Raming kosten

€ 2.500.000

Datum en bron raming

Brainport Duurzaam Slim Verbonden (juli 2016)

Dekking incl. dekkingsbron(nen)

Nog niet bekend

Bereikbaarheidsakkoord

Ja

Samenhang met andere projecten

  • Fietsroute Asten-Helmond (016)
  • Fietsroute Someren-Helmond (023)


Locatie

Gemeente(s)

Laarbeek, Helmond

Wegnummer / straatnaam

Kanaaldijk N.O. – Havenweg

Subregio(s)

Oost

Relatie(nummer)

Gemert-Laarbeek-Helmond-Deurne

Planning

Verkenning/vooronderzoek

2019-2022

Onderzoek/Planstudie

2019-2022

Voorbereiding uitvoering

Uitvoering

2019-2022

Evaluatie

Rolverdeling

Projectleiding (organisatie)

Helmond

Partners

Laarbeek,RWS