031

Fietsroute Beek en Donk-Helmond

Projectstatus

  • nog niet gestart
  • gestart
  • ligt (tijdelijk) stil
  • afgerond

Thema's

Projectomschrijving

Om het gebruik van de fiets in het daily urban system te bevorderen moet het fietsnetwerk compleet zijn en van goede kwaliteit. Dat is op nog niet alle relaties in de regio het geval.

Tussen Beek en Donk en Helmond wordt de bestaande fietsroute geoptimaliseerd.

Doelstelling

  • Kwaliteitssprong fiets: duurzaam, gezond, goed geoutilleerd

Kostenraming en dekking

Raming kosten

€ 2.500.000,- aangepast naar 3.500.000 (Brainport Duurzaam Slim Verbonden (juli 2016) + index 40%)

Datum en bron raming

Brainport Duurzaam Slim Verbonden (juli 2016)

Dekkingsbron(nen)

Bereikbaarheidsakkoord, Gemeente Helmond, Gemeente Laarbeek

Bereikbaarheidsakkoord

Ja

Samenhang met andere projectenLocatie

Gemeente(s)

Laarbeek, Helmond

Wegnummer / straatnaam

Kanaaldijk N.O. – Havenweg

Subregio(s)

Oost

Relatie(nummer)

Gemert-Laarbeek-Helmond-Deurne

Planning

Verkenning/Vooronderzoek

2019-2020

Onderzoek/Planstudie

2020-2022

Voorbereiding uitvoering

2025-2026

Uitvoering

2027-2028

Evaluatie

2029-2030

Rolverdeling

Projectleiding

Gemeente Helmond

Partners

Gemeente Laarbeek, Rijkswaterstaat