008a

OV-knooppunt NS-Eindhoven CS

Busstation Neckerspoel

Projectstatus

  • nog niet gestart
  • gestart
  • ligt (tijdelijk) stil
  • afgerond

Projectomschrijving

Om het gebruik van het openbaar vervoer in combinatie met voor- en natransportmiddelen te bevorderen worden de OV-knooppunten verbeterd door het bieden van meer voorzieningen, zoals parkeerplaatsen, stallingen etc. Goede overstapmogelijkheden dragen bij aan een co-modaal vervoerssysteem.

NS-Eindhoven CS is het belangrijkste OV-knooppunt in de regio. Hier komen een groot aantal lijnen bij elkaar en vinden talloze overstapbewegingen per dag plaats. Het spoorstation heeft dagelijks circa 60.000 gebruikers. Aan de noordzijde (Stationsplein Noord) bevindt zich Neckerspoel, het centrale busstation in de stad (met ongeveer 45.000 gebruikers per dag) en toegangsplein vanuit het noorden. De noordzijde wordt gefaseerd aangepakt:

  • In fase 1 wordt de ruimtelijke kwaliteit en veiligheid verbeterd door herinrichting van de openbare ruimte en de realisering van een nieuwe Kiss and Ride –strook en een bushalte internationale bussen
  • In fase 2 wordt de capaciteit van het busstation uitgebreid om ruimte te bieden aan het groeiend aantal reizigers en HOV-lijnen. Busstation Neckerspoel moet een overzichtelijke plek worden waar bussen snel in en uit kunnen rijden met maximaal comfort voor reizigers en met ruimte voor toekomstige groei. De wijze waarop het busstation wordt aangepast is nog onderwerp van onderzoek.

Doelstelling

  • Smart: gedragsbeïnvloeding (inclusief werkgeversaanpak), technische innovaties
  • Connectiviteit en comodaliteit
  • Kwaliteitssprong fiets: duurzaam, gezond, goed geoutilleerd
  • Kwaliteitssprong openbaar vervoer: duurzaam, goed geoutilleerd

Kostenraming en dekking

Raming kosten

Fase 1: € 2,2 miljoen Fase 2: € 20 miljoen

Datum en bron raming

Brainport Duurzaam Slim verbonden (juli 2016) Gemeente Eindhoven

Dekkingsbron(nen)

Nog niet bekend

Bereikbaarheidsakkoord

Ja (fase 1) Nee (fase 2)Locatie

Gemeente(s)

Eindhoven

Wegnummer / straatnaam

Stationsplein Noord

Subregio(s)

Regio breed

Relatie(nummer)

Eindhoven-Best-Boxtel-’s-Hertogenbosch/Eindhoven-Oirschot-Tilburg/Eindhoven-Son en Breugel-Veghel

Planning

Verkenning/Vooronderzoek

2017-2018

Uitvoering

Fase 1: 2017-2018 Fase 2: 2019-2022

Evaluatie

2022

Rolverdeling

Projectleiding

Gemeente Eindhoven

Partners

Provincie Noord-Brabant, Hermes, Arriva, NS