034b

Fietsroute Helmond-Geldrop-Eindhoven

Deel Geldrop, deel Eindhovenseweg/Nieuwendijk Geldrop

Projectstatus

  • nog niet gestart
  • gestart
  • ligt (tijdelijk) stil
  • afgerond

Thema's

Projectomschrijving

Tussen Eindhoven en Helmond zijn vele dagelijkse verplaatsingen. Die vinden vooral plaats per auto, gebruik makend van de A270. Ook vanuit Geldrop-Mierlo is er veel dagelijks autoverkeer van en naar Eindhoven en Helmond. De afstand is met 10 tot 15 kilometer echter zodanig dat de fiets en de e-bike een uitstekend alternatief vervoersmiddel is.

Om het fietsen tussen Eindhoven en Helmond zo aantrekkelijk mogelijk te maken wordt de bestaande fietsroute tussen Eindhoven en Helmond via Geldrop-Mierlo opgewaardeerd en waar nodig gecompleteerd. Dit projectonderdeel betreft het wegvak in Geldrop-Mierlo.

Doelstelling

  • Kwaliteitssprong fiets: duurzaam, gezond, goed geoutilleerd

Kostenraming en dekking

Raming kosten

Subsidiabele kosten (begroot): 380.000,- euro (122.974,00 (gerealiseerde projectkosten fase 1), Het oorspronkelijk begrootte bedrag van 380.000,- zal bij uitvoering van fase 2 (Eindhovenseweg/Nieuwendijk) waarschijnlijk overschreden worden.

Datum en bron raming

Brainport Duurzaam Slim verbonden (juli 2016)

Dekkingsbron(nen)

Bereikbaarheidsakkoord, gemeente Geldrop-Mierlo

Bereikbaarheidsakkoord

JaLocatie

Gemeente(s)

Geldrop-Mierlo, Eindhoven

Wegnummer / straatnaam

Mierloseweg (Geldrop), Eindhovenseweg/Nieuwendijk (Geldrop),

Subregio(s)

Oost

Relatie(nummer)

Eindhoven-Helmond-Deurne

Planning

Verkenning/Vooronderzoek

2017-2018

Onderzoek/Planstudie

2019

Voorbereiding uitvoering

2020

Uitvoering

2021

Evaluatie

2023 De aangegeven jaartallen hebben betrekking op fase 1 (Mierloseweg te Geldrop). Fase 2 (Eindhovenseweg/Nieuwendijk) wordt in 2024 voorbereid en in 2025 of 2026 uitgevoerd.

Rolverdeling

Projectleiding

Gemeente Geldrop-Mierlo

Partners

Gemeente Eindhoven, Gemeente Helmond