923

Collectief Vervoer (Brainport Bereikbaar)

BusinessLines voor werknemers

Projectstatus

  • nog niet gestart
  • gestart
  • ligt (tijdelijk) stil
  • afgerond

Projectomschrijving

Brainport Bereikbaar is het nieuwe uitvoeringsprogramma in de Brainportregio voor slimme en duurzame mobiliteit. Een samenwerking tussen de 21 gemeenten in Zuidoost-Brabant, in opdracht van overheidsprogramma’s SmartwayZ.NL en ZO Slim Bereikbaar.

Brainport Bereikbaar: daar zetten wij onze schouders onder. Brainport Bereikbaar faciliteert en stimuleert mobiliteitsoplossingen die beter, sneller, schoner en gezonder zijn. Geen beloftes voor de toekomst maar resultaat op straat. Dat lukt ons niet alleen. We betrekken reizigers, werkgevers en transporteurs.

Meer informatie: www.brainportbereikbaar.nl

De regiobrede projecten van Zo Slim Bereikbaar zijn met ingang van 2021 ondergebracht in het programma Brainport Bereikbaar. Dit zorgt voor extra uitvoeringkracht in onze regio een versnelling op het realiseren van onze ambitie voor een duurzaam bereikbaar Zuidoost Brabant in 2030.

Collectief Vervoer

Met het project Collectief (besloten) Vervoer ontwikkelen we nieuwe en duurzame vormen van collectief vervoer voor werknemers in de Brainport Regio. Daarmee verbeteren we de bereikbaarheid van economische toplocaties, verminderen we het wegverkeer en wordt er een bijdrage geleverd aan de verlaging van emissie en gebruik van fossiele brandstoffen.

In 2022 is er hard gewerkt aan de ontwikkeling van diverse communicatiemiddelen, een van de belangrijkste resultaten hiervan is een logo en naam: BusinessLine.

Verder is er een route- en halteverkenning uitgevoerd voor de twee potentiële routes van ’s-Hertogenbosch – Eindhoven/De Run (A2) en Uden – Eindhoven/De Run (A50).

De Program Board van ASML besloot in september om de twee, in het realisatieplan uitgewerkte, BusinessLines niet uit te rollen. ASML wil eerst prioriteit geven aan de realisatie van hubs. Het realisatieplan voor ASML staat daardoor nu ‘in de koelkast’. Of, en wanneer, deze daar uitgehaald gaat worden is op dit moment niet te voorspellen. Effect hiervan is dat de twee voorgenomen lijnen (gebaseerd op data van ASML) de komende maanden niet worden uitgerold en dat de rol van ASML als koploper/launching-customer is gestopt.

De afgelopen maanden hebben >10 werkgevers van verschillende grootte interesse getoond in de BusinessLine. Met hen word bekeken welke mogelijkheden er voor hun medewerkers zijn om een BusinessLine te kunnen gebruiken. Ook een aantal gemeenten zijn aangehaakt om voor ‘hun werkgevers’ in bedrijvengebieden te kijken wat mogelijk is.

Laatst bijgewerkt: december 2022

Doelstelling

  • Smart: gedragsbeïnvloeding (inclusief werkgeversaanpak), technische innovaties
  • Connectiviteit en comodaliteit
  • Kwaliteitssprong openbaar vervoer: duurzaam, goed geoutilleerd

Kostenraming en dekking

Raming kosten

€ 651.000,-

Datum en bron raming

2022

Dekkingsbron(nen)

Bijdrageregeling SmartwayZ.NL (gebiedsgerichte realisatie Smart Mobility), Bereikbaarheidsakkoord (regiobrede projecten), Co-financiering 21 gemeenten Zuidoost Brabant

Bereikbaarheidsakkoord

jaLocatie

Subregio(s)

regiobreed

Planning

Verkenning/Vooronderzoek

2021

Onderzoek/Planstudie

2021

Voorbereiding uitvoering

2021

Uitvoering

2021-2023

Evaluatie

2024

Rolverdeling

Projectleiding

Programmabureau Brainport Bereikbaar

Partners

SmartwayZ.NL, Brabants Mobiliteitsnetwerk, Werkgevers