923

Collectief Vervoer (Brainport Bereikbaar)

BusinessLines voor werknemers

Projectstatus

  • nog niet gestart
  • gestart
  • ligt (tijdelijk) stil
  • afgerond

Projectomschrijving

Brainport Bereikbaar is het nieuwe uitvoeringsprogramma in de Brainportregio voor slimme en duurzame mobiliteit. Een samenwerking tussen de 21 gemeenten in Zuidoost-Brabant, in opdracht van overheidsprogramma’s SmartwayZ.NL en ZO Slim Bereikbaar.

Brainport Bereikbaar: daar zetten wij onze schouders onder. Brainport Bereikbaar faciliteert en stimuleert mobiliteitsoplossingen die beter, sneller, schoner en gezonder zijn. Geen beloftes voor de toekomst maar resultaat op straat. Dat lukt ons niet alleen. We betrekken reizigers, werkgevers en transporteurs.

Meer informatie: www.brainportbereikbaar.nl

De regiobrede projecten van Zo Slim Bereikbaar zijn met ingang van 2021 ondergebracht in het programma Brainport Bereikbaar. Dit zorgt voor extra uitvoeringkracht in onze regio een versnelling op het realiseren van onze ambitie voor een duurzaam bereikbaar Zuidoost Brabant in 2030.

Collectief Vervoer

Met het project Collectief (besloten) Vervoer ontwikkelen we nieuwe en duurzame vormen van collectief vervoer voor werknemers in de Brainport Regio. Daarmee verbeteren we de bereikbaarheid van economische toplocaties, verminderen we het wegverkeer en wordt er een bijdrage geleverd aan de verlaging van emissie en gebruik van fossiele brandstoffen.

In 2021 ligt de focus op de uitwerking en uitvoering van een aantal pilots waarbij vormen van collectief vervoer in de praktijk wordt opgezet en getest. Met deze BusinessLines verbinden we de regio direct en met een beperkte aantal stops (haltes) met de economische toplocaties in de Brainport. Kansrijke routes zijn:

  1. Route A2 van Weert naar HTCE Eindhoven / De Run Veldhoven
  2. Route A270/N270 van Helmond naar De Run Veldhoven
  3. Route A50 van Veghel naar CS Eindhoven

Op basis van herkomstgegevens van werknemers wordt het potentieel van deze lijnen geanalyseerd en zal een verdere uitwerking plaatsvinden in samenwerking met betrokken werkgevers. Verwachting is dat in 2021 de eerste BusinessLines gaan rijden.

Laatst bijgewerkt: oktober 2021

Doelstelling

  • Smart: gedragsbeïnvloeding (inclusief werkgeversaanpak), technische innovaties
  • Connectiviteit en comodaliteit
  • Kwaliteitssprong openbaar vervoer: duurzaam, goed geoutilleerd

Kostenraming en dekking

Raming kosten

€ 651.000

Datum en bron raming

2022

Dekkingsbron(nen)

Bijdrageregeling SmartwayZ.NL (gebiedsgerichte realisatie Smart Mobility), Subsidie Bereikbaarheidsakkoord (regiobrede projecten), Co-financiering 21 gemeenten Zuidoost Brabant

Bereikbaarheidsakkoord

jaLocatie

Gemeente(s)

Eindhoven

Planning

Verkenning/Vooronderzoek

2021

Onderzoek/Planstudie

2021

Voorbereiding uitvoering

2021

Uitvoering

2021-2023

Evaluatie

2023

Rolverdeling

Projectleiding

Programmabureau Brainport Bereikbaar

Partners

SmartwayZ.NL, Brabants Mobiliteitsnetwerk, Werkgevers