911

Programma- en projectontwikkeling (Brainport Bereikbaar)

Projectstatus

  • nog niet gestart
  • gestart
  • ligt (tijdelijk) stil
  • afgerond

Projectomschrijving

Brainport Bereikbaar is het nieuwe uitvoeringsprogramma in de Brainportregio voor slimme en duurzame mobiliteit. Een samenwerking tussen de 21 gemeenten in Zuidoost-Brabant, in opdracht van overheidsprogramma’s SmartwayZ.NL en ZO Slim Bereikbaar.

Brainport Bereikbaar: daar zetten wij onze schouders onder. Brainport Bereikbaar faciliteert en stimuleert mobiliteitsoplossingen die beter, sneller, schoner en gezonder zijn. Geen beloftes voor de toekomst maar resultaat op straat. Dat lukt ons niet alleen. We betrekken reizigers, werkgevers en transporteurs.

Meer informatie: www.brainportbereikbaar.nl

De regiobrede projecten van Zo Slim Bereikbaar zijn met ingang van 2021 ondergebracht in het programma Brainport Bereikbaar. Dit zorgt voor extra uitvoeringkracht in onze regio een versnelling op het realiseren van onze ambitie voor een duurzaam bereikbaar Zuidoost Brabant in 2030.

Programma- en projectontwikkeling

In 2021 wordt het programma Brainport Bereikbaar ingericht. Dit project voorziet in de daarvoor benodigde programma- en projectontwikkelingskosten. Het gaat onder meer om het opzetten van een meerjarige monitoring & evaluatie methodiek, marketing, ontwikkeling & innovatie en het integreren van het loket Brainport Smart Mobility in Brainport Bereikbaar.

Laatst bijgewerkt: oktober 2021

Doelstelling

  • Samenwerken aan mobiliteit
  • Smart: gedragsbeïnvloeding (inclusief werkgeversaanpak), technische innovaties

Kostenraming en dekking

Raming kosten

€ 345.500,- (2022)

Dekkingsbron(nen)

Bijdrageregeling SmartwayZ.NL (gebiedsgerichte realisatie Smart Mobility), Subsidie Bereikbaarheidsakkoord (regiobrede projecten), Co-financiering 21 gemeenten Zuidoost Brabant

Samenhang met andere projectenLocatie

Subregio(s)

regiobreed

Planning

Uitvoering

2021-2023

Rolverdeling

Projectleiding

Programmabureau Brainport Bereikbaar

Partners

21 gemeenten Zuidoost Brabant, Zo Slim Bereikbaar, SmartwayZ.NL, Werkgevers, Transporteurs, Onderwijsinstellingen