924

Innovatieve Vervoersconcepten (Brainport Bereikbaar)

Stimuleren innovatieve vormen van collectief vervoer

Projectstatus

  • nog niet gestart
  • gestart
  • ligt (tijdelijk) stil
  • afgerond

Projectomschrijving

Brainport Bereikbaar is het nieuwe uitvoeringsprogramma in de Brainportregio voor slimme en duurzame mobiliteit. Een samenwerking tussen de 21 gemeenten in Zuidoost-Brabant, in opdracht van overheidsprogramma’s SmartwayZ.NL en ZO Slim Bereikbaar.

Brainport Bereikbaar: daar zetten wij onze schouders onder. Brainport Bereikbaar faciliteert en stimuleert mobiliteitsoplossingen die beter, sneller, schoner en gezonder zijn. Geen beloftes voor de toekomst maar resultaat op straat. Dat lukt ons niet alleen. We betrekken reizigers, werkgevers en transporteurs.

Meer informatie: www.brainportbereikbaar.nl

De regiobrede projecten van Zo Slim Bereikbaar zijn met ingang van 2021 ondergebracht in het programma Brainport Bereikbaar. Dit zorgt voor extra uitvoeringkracht in onze regio een versnelling op het realiseren van onze ambitie voor een duurzaam bereikbaar Zuidoost Brabant in 2030.

Innovatieve vervoersconcepten

Het hoofddoel van Innovatieve Vervoersconcepten is het versnellen van de ontwikkeling van innovatieve vervoersconcepten die bijdragen aan meer gebruik van gedeelde en/of collectieve vormen van mobiliteit en daarmee resulteren in relatief minder (individuele) autoverplaatsingen.

In 2021 ligt de focus op een vervolg en opschaling van FABULOS (een proef met zelfrijdende busjes) en het opzetten van projecten met flexibele ‘on demand’ vervoerssystemen om kleine afstanden naar bijvoorbeeld een OV knooppunt, ziekenhuis, winkelcentrum of bedrijventerrein te overbruggen.

Laatst bijgewerkt: oktober 2021

Doelstelling

  • Smart: gedragsbeïnvloeding (inclusief werkgeversaanpak), technische innovaties
  • Connectiviteit en comodaliteit
  • Kwaliteitssprong openbaar vervoer: duurzaam, goed geoutilleerd

Kostenraming en dekking

Raming kosten

€ 1.169.575

Datum en bron raming

2022

Dekkingsbron(nen)

Bijdrageregeling SmartwayZ.NL (gebiedsgerichte realisatie Smart Mobility), Subsidie Bereikbaarheidsakkoord (regiobrede projecten), Co-financiering 21 gemeenten Zuidoost Brabant

Bereikbaarheidsakkoord

jaLocatie

Gemeente(s)

Eindhoven

Planning

Verkenning/Vooronderzoek

2021

Onderzoek/Planstudie

2021

Voorbereiding uitvoering

2021

Uitvoering

2021-2023

Evaluatie

2023

Rolverdeling

Projectleiding

Programmabureau Brainport Bereikbaar

Partners

SmartwayZ.NL, Gemeente Helmond, Fabulos