924

Innovatieve Vervoersconcepten (Brainport Bereikbaar)

Stimuleren innovatieve vormen van collectief vervoer

Projectstatus

  • nog niet gestart
  • gestart
  • ligt (tijdelijk) stil
  • afgerond

Projectomschrijving

Brainport Bereikbaar is het nieuwe uitvoeringsprogramma in de Brainportregio voor slimme en duurzame mobiliteit. Een samenwerking tussen de 21 gemeenten in Zuidoost-Brabant, in opdracht van overheidsprogramma’s SmartwayZ.NL en ZO Slim Bereikbaar.

Brainport Bereikbaar: daar zetten wij onze schouders onder. Brainport Bereikbaar faciliteert en stimuleert mobiliteitsoplossingen die beter, sneller, schoner en gezonder zijn. Geen beloftes voor de toekomst maar resultaat op straat. Dat lukt ons niet alleen. We betrekken reizigers, werkgevers en transporteurs.

Meer informatie: www.brainportbereikbaar.nl

De regiobrede projecten van Zo Slim Bereikbaar zijn met ingang van 2021 ondergebracht in het programma Brainport Bereikbaar. Dit zorgt voor extra uitvoeringkracht in onze regio een versnelling op het realiseren van onze ambitie voor een duurzaam bereikbaar Zuidoost Brabant in 2030.

Innovatieve vervoersconcepten

Het hoofddoel van Innovatieve Vervoersconcepten is het versnellen van de ontwikkeling van innovatieve vervoersconcepten die bijdragen aan meer gebruik van gedeelde en/of collectieve vormen van mobiliteit en daarmee resulteren in relatief minder (individuele) autoverplaatsingen.

Deelproject F’kes meerijden werkt in de laatste maanden van 2022 in fase 2 toe naar de concrete start, namelijk de plaatsing van een eerste testversie van de liftzuil en het ophalen van de eerste gebruikservaringen. In deze fase wordt de liftzuil op twee momenten getest: tijdens een testdag voor een random testpanel van mogelijke gebruikers en tijdens een expertsessie met relevante vakgenoten.

Met de output van het event, klantreis, usertest en expertsessie beoordeelt het projectteam de eisen en vormgeving van de liftzuil. Dit leidt tot een vervolgopdracht aan B.engineering voor het ontwikkelen van de liftzuil.

Deelproject Deeltaxi 2.0 heeft op basis van een verkenning de behoeften en mogelijkheden van use case 1 en 2 inzichtelijk gemaakt. Er is in samenwerking met BMN een mobiliteitsscan uitgevoerd bij 10 bedrijven op BZOB. Onder de werknemers is een enquête uitgezet. Tevens is een mobiliteitsscan van het Elkerliek ziekenhuis gemaakt. De bestaande bereikbaarheid is onderzocht, het ziekenhuis en bezoekers zijn geïnterviewd en het aantal taxibus-ritten tussen ziekenhuis en wijken is in kaart gebracht. Op basis van gesprekken met vervoerders en andere stakeholders blijkt dat een deeltaxi-systeem in samenhang met andere vormen van deelmobiliteit en hubs in Helmond kansrijk is. Inmiddels is fase 2 opgestart: een nadere en meer gedetailleerde uitwerking hoe dit systeem in samenwerking op en in te richten.

Laatst bijgewerkt: december 2022

Doelstelling

  • Smart: gedragsbeïnvloeding (inclusief werkgeversaanpak), technische innovaties
  • Connectiviteit en comodaliteit
  • Kwaliteitssprong openbaar vervoer: duurzaam, goed geoutilleerd

Kostenraming en dekking

Raming kosten

€ 1.169.575,-

Datum en bron raming

2022

Dekkingsbron(nen)

Bijdrageregeling SmartwayZ.NL (gebiedsgerichte realisatie Smart Mobility), Bereikbaarheidsakkoord (regiobrede projecten), Co-financiering 21 gemeenten Zuidoost Brabant

Bereikbaarheidsakkoord

jaLocatie

Subregio(s)

regiobreed

Planning

Verkenning/Vooronderzoek

2021

Onderzoek/Planstudie

2021

Voorbereiding uitvoering

2021

Uitvoering

2021-2023

Evaluatie

2024

Rolverdeling

Projectleiding

Programmabureau Brainport Bereikbaar

Partners

SmartwayZ.NL, Gemeente Helmond, Fabulos