901

Organisatie (Brainport Bereikbaar)

Projectstatus

  • nog niet gestart
  • gestart
  • ligt (tijdelijk) stil
  • afgerond

Projectomschrijving

Brainport Bereikbaar is het nieuwe uitvoeringsprogramma in de Brainportregio voor slimme en duurzame mobiliteit. Een samenwerking tussen de 21 gemeenten in Zuidoost-Brabant, in opdracht van overheidsprogramma’s SmartwayZ.NL en ZO Slim Bereikbaar.

Brainport Bereikbaar: daar zetten wij onze schouders onder. Brainport Bereikbaar faciliteert en stimuleert mobiliteitsoplossingen die beter, sneller, schoner en gezonder zijn. Geen beloftes voor de toekomst maar resultaat op straat. Dat lukt ons niet alleen. We betrekken reizigers, werkgevers en transporteurs.

Meer informatie: www.brainportbereikbaar.nl

De regiobrede projecten van Zo Slim Bereikbaar zijn met ingang van 2021 ondergebracht in het programma Brainport Bereikbaar. Dit zorgt voor extra uitvoeringkracht in onze regio een versnelling op het realiseren van onze ambitie voor een duurzaam bereikbaar Zuidoost Brabant in 2030.

Organisatie

De Brainport Bereikbaar organisatie is randvoorwaardelijk en ondersteunend voor het gehele programma Brainport Bereikbaar en daarmee de basis voor de uitvoering en monitoring van alle projecten. De kosten van deze organisatie worden dit project geregeld. De kern van de organisatie bestaat onder meer uit een programmamanager, een programmabeheerser/ financieel adviseur, een managementondersteuner, een team van communicatieadviseur en een adviseur voor de Monitoring & Evaluatie.

Laatst bijgewerkt: oktober 2021

Doelstelling

  • Samenwerken aan mobiliteit
  • Smart: gedragsbeïnvloeding (inclusief werkgeversaanpak), technische innovaties
  • Duurzaamheid

Kostenraming en dekking

Raming kosten

€ 588.840,- (2022)

Dekkingsbron(nen)

Bijdrageregeling SmartwayZ.NL (gebiedsgerichte realisatie Smart Mobility), Subsidie Bereikbaarheidsakkoord (regiobrede projecten), Co-financiering 21 gemeenten Zuidoost BrabantLocatie

Subregio(s)

regiobreed

Planning

Uitvoering

2021 - 2023

Evaluatie

2024

Rolverdeling

Projectleiding

Programmabureau Brainport Bereikbaar

Partners

21 gemeenten Zuidoost Brabant, Zo Slim Bereikbaar, SmartwayZ.NL, Werkgevers, Transporteurs, Onderwijsinstellingen