009

Frequentie treinen

Baanvak Best-Eindhoven-Helmond-Deurne en Eindhoven-Geldrop-Heeze-Maarheeze-Weert

Projectstatus

  • nog niet gestart
  • gestart
  • ligt (tijdelijk) stil
  • afgerond

Projectomschrijving

De spoorlijnen door Zuidoost-Brabant vormen de ruggengraat van het openbaar vervoer. Om het gebruik van de trein op deze trajecten te verbeteren wordt de frequentie er flink uitgebreid. Door toenemend gebruik van de trein zal het autoverkeer verminderen of minder hard groeien.

Samen met B5-steden en provincie Noord-Brabant lobbyen bij NS en ministerie van IenM om de frequentie van sprintertreinen in de regio te verhogen (Deurne-Eindhoven-Boxtel, Weert-Eindhoven-Boxtel en Eindhoven-Geldrop-Heeze-Maarheeze. Daarnaast is er aandacht voor de effecten van de frequentieverhoging, bijvoorbeeld voor gelijkvloerse spoorwegkruisingen in relatie tot doorstroming van het wegverkeer.

Doelstelling

  • Connectiviteit en comodaliteit
  • Kwaliteitssprong openbaar vervoer: duurzaam, goed geoutilleerd
  • Organiseren in multimodale knooppunten/overstappunten

Kostenraming en dekking

Raming kosten

€ 2 miljoen

Datum en bron raming

Brainport Duurzaam Slim Verbonden (juli 2017)

Dekkingsbron(nen)

Nog niet bekend

Bereikbaarheidsakkoord

JaLocatie

Gemeente(s)

Best, Cranendonck, Deurne, Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Heeze-Leende, Helmond

Wegnummer / straatnaam

Niet van toepassing

Subregio(s)

Hele regio

Relatie(nummer)

Regio breed

Planning

Verkenning/Vooronderzoek

2017-2018

Onderzoek/Planstudie

2017-2018 2019-2019

Uitvoering

2017-2018 2019-2022

Rolverdeling

Projectleiding

Gemeente Eindhoven

Partners

Gemeenten Helmond, NS, Prorail, provincie Noord-Brabant, provincie Limburg, Gemeente Deurne, Gemeente Best, Gemeente Geldrop-Mierlo, Gemeente Heeze-Leende, Gemeente Cranendonck, Gemeente Weert