037b

OV-knooppunt NS-Deurne

P+R

Projectstatus

  • nog niet gestart
  • gestart
  • ligt (tijdelijk) stil
  • afgerond

Projectomschrijving

Om het gebruik van het openbaar vervoer in combinatie met voor- en natransportmiddelen te bevorderen worden de OV-knooppunten verbeterd door het bieden van meer voorzieningen, zoals parkeerplaatsen, stallingen etc. Goede overstapmogelijkheden dragen bij aan een co-modaal vervoerssysteem.

Het aantal treinreizigers vanaf station Deurne neemt sterker toe dan geprognosticeerd. Daardoor ontstaat een tekort aan parkeerplaatsen op de P+R. Parkeerders wijken al uit naar verder liggende plaatsen in het omliggende woongebied. In verband hiermee houdt de gemeente (noodgedwongen) gedurende maximaal 3 jaar tijdelijke parkeerruimten op toekomstige bouwkavels in stand. Uiteindelijk moet de P+R-voorziening worden uitgebreid. Omdat ruimte daarvoor ontbreekt wordt gedacht aan een gebouwde voorziening

Doelstelling

  • Smart: gedragsbeïnvloeding (inclusief werkgeversaanpak), technische innovaties
  • Connectiviteit en comodaliteit
  • Kwaliteitssprong openbaar vervoer: duurzaam, goed geoutilleerd

Kostenraming en dekking

Raming kosten

€ 2,5 miljoen

Datum en bron raming

Gemeente Deurne

Dekkingsbron(nen)

Bereikbaarheidsakkoord, Gemeente Deurne + partners

Bereikbaarheidsakkoord

JaLocatie

Gemeente(s)

Deurne

Wegnummer / straatnaam

Fabriekstraat

Subregio(s)

Oost

Relatie(nummer)

Deurne-Helmond-Eindhoven

Planning

Verkenning/Vooronderzoek

2020-2022

Onderzoek/Planstudie

nog niet bekend

Voorbereiding uitvoering

nog niet bekend

Uitvoering

nog niet bekend

Rolverdeling

Projectleiding

Gemeente Deurne

Partners

Pro Rail