037b

OV-knooppunt NS-Deurne

P+R

Projectstatus

  • nog niet gestart
  • gestart
  • ligt (tijdelijk) stil
  • afgerond

Projectomschrijving

Om het gebruik van het openbaar vervoer in combinatie met voor- en natransportmiddelen te bevorderen worden de OV-knooppunten verbeterd door het bieden van meer voorzieningen, zoals parkeerplaatsen, stallingen etc. Goede overstapmogelijkheden dragen bij aan een co-modaal vervoerssysteem.

Het aantal treinreizigers vanaf station Deurne neemt sterker toe dan geprognosticeerd. Daardoor ontstaat een tekort aan parkeerplaatsen op de P+R. Parkeerders wijken al uit naar verder liggende plaatsen in het omliggende woongebied. In verband hiermee houdt de gemeente (noodgedwongen) gedurende maximaal 3 jaar tijdelijke parkeerruimten op toekomstige bouwkavels in stand. Uiteindelijk moet de P+R-voorziening worden uitgebreid. Omdat ruimte daarvoor ontbreekt wordt gedacht aan een gebouwde voorziening

Doelstelling

  • smart: gedragsbeïnvloeding

  • connectiviteit en comodaliteit

  • kwaliteitssprong openbaar vervoer: duurzaam, goed geoutilleerd


Kostenraming en dekking

Raming kosten

€ 2,5 miljoen

Datum en bron raming

gemeente Deurne

Dekking incl. dekkingsbron(nen)

Nog niet bekend

Bereikbaarheidsakkoord

Ja, tot maximum van € 805.000,-- (inclusief 037a)

Samenhang met andere projecten

  • OV-knooppunt NS-Deurne fietsenstallingen (037a)
  • Frequentie treinen (009)
  • Provinciale Ontwikkelagenda spoor, hoogwaardig openbaar vervoer en knooppunten


Locatie

Gemeente(s)

Deurne

Wegnummer / straatnaam

Fabriekstraat

Subregio(s)

Oost

Relatie(nummer)

Deurne-Helmond-Eindhoven

Planning

Verkenning/vooronderzoek

2017-2018

Onderzoek/Planstudie

2017-2018

Voorbereiding uitvoering

Uitvoering

2019-2022

Evaluatie

Rolverdeling

Projectleiding (organisatie)

Nog te bepalen

Partners

Gemeente Deurne/NS