065a

OV-knooppunt NS-Maarheeze

Overstap auto-trein

Projectstatus

 • nog niet gestart
 • gestart
 • ligt (tijdelijk) stil
 • afgerond

Projectomschrijving

Om het gebruik van het openbaar vervoer in combinatie met voor- en natransportmiddelen te bevorderen worden de OV-knooppunten verbeterd door het bieden van meer voorzieningen, zoals parkeerplaatsen, stallingen etc. Goede overstapmogelijkheden dragen bij aan een co-modaal vervoerssysteem.

NS-Station Maarheeze is uitermate geschikt als P+R station, gezien de locatie nabij de A2. Omdat op de A2 bijna dagelijks file staat vanaf aansluiting Budel tot aan Leenderheide kan een goede P+R locatie bijdragen Belangrijk voor een optimaal gebruik is dat de overstap van auto naar spoor goed wordt ondersteund. In verband daarmee worden de overstapmogelijkheden bij het station, d.m.v. communicatie en mogelijk ook bewegwijzering.

Dit project wordt meegenomen in de uitwerking van de maatregelenpakketten B en C uit het MIRT-onderzoek A2 Weert-Eindhoven.

Doelstelling

 • smart: gedragsbeïnvloeding

 • connectiviteit en comodaliteit

 • kwaliteitssprong fiets: duurzaam, gezond, goed geoutilleerd

 • Kwaliteitssprong openbaar vervoer: duurzaam, goed geoutilleerd


Kostenraming en dekking

Raming kosten

€ 4.070.000

Datum en bron raming

RHDHV (mei 2016)

Dekking incl. dekkingsbron(nen)

Nog niet bekend

Bereikbaarheidsakkoord

Nee

Samenhang met andere projecten

 • A2 Weert/Eindhoven (SW04)
 • Beter Benutten
 • Spits mijden A2 Weert-Eindhoven (gedragsverandering)
 • Frequentie treinen (009)


Locatie

Gemeente(s)

Cranendonck

Wegnummer / straatnaam

Driebos

Subregio(s)

Zuid

Relatie(nummer)

A2 - Zuid

Planning

Verkenning/vooronderzoek

Nog niet bekend

Onderzoek/Planstudie

Nog niet bekend

Voorbereiding uitvoering

Uitvoering

Nog niet bekend

Evaluatie

Rolverdeling

Projectleiding (organisatie)

Cranendonck (Jozef van Asten)

Partners

Rijkswaterstaat, Provincie Noord-Brabant, Provincie Limburg, Ministerie I&M, gemeente Cranendonck, NS, Prorail, gemeenten Weert, Nederweert.