065a

OV-knooppunt NS-Maarheeze

Overstap auto-trein

Projectstatus

  • nog niet gestart
  • gestart
  • ligt (tijdelijk) stil
  • afgerond

Projectomschrijving

Om het gebruik van het openbaar vervoer in combinatie met voor- en natransportmiddelen te bevorderen worden de OV-knooppunten verbeterd door het bieden van meer voorzieningen, zoals parkeerplaatsen, stallingen etc. Goede overstapmogelijkheden dragen bij aan een co-modaal vervoerssysteem.

NS-Station Maarheeze is uitermate geschikt als P+R station, gezien de locatie nabij de A2. Omdat op de A2 bijna dagelijks file staat vanaf aansluiting Budel tot aan Leenderheide kan een goede P+R locatie bijdragen Belangrijk voor een optimaal gebruik is dat de overstap van auto naar spoor goed wordt ondersteund. In verband daarmee worden de overstapmogelijkheden bij het station, d.m.v. communicatie en mogelijk ook bewegwijzering.

Dit project wordt meegenomen in de uitwerking van de maatregelenpakketten B en C uit het MIRT-onderzoek A2 Weert-Eindhoven.

Doelstelling

  • Smart: gedragsbeïnvloeding (inclusief werkgeversaanpak), technische innovaties
  • Connectiviteit en comodaliteit
  • Kwaliteitssprong fiets: duurzaam, gezond, goed geoutilleerd
  • Kwaliteitssprong openbaar vervoer: duurzaam, goed geoutilleerd

Kostenraming en dekking

Raming kosten

€ 4.070.000

Datum en bron raming

RHDHV (mei 2016)

Dekkingsbron(nen)

Nog niet bekend

Bereikbaarheidsakkoord

NeeLocatie

Gemeente(s)

Cranendonck

Wegnummer / straatnaam

Driebos

Subregio(s)

Zuid

Relatie(nummer)

A2 - Zuid

Planning

Verkenning/Vooronderzoek

2020-2021

Onderzoek/Planstudie

-

Voorbereiding uitvoering

-

Uitvoering

-

Evaluatie

-

Rolverdeling

Projectleiding

Gemeente Cranendonck

Partners

Rijkswaterstaat, Provincie Noord-Brabant, Provincie Limburg, Ministerie I&M, Gemeente Cranendonck, NS, Prorail, Gemeente Weert, Gemeente Nederweert