065b

OV-knooppunt NS-Maarheeze

Uitbreiding P+R-terrein

Projectstatus

 • nog niet gestart
 • gestart
 • ligt (tijdelijk) stil
 • afgerond

Projectomschrijving

Om het gebruik van het openbaar vervoer in combinatie met voor- en natransportmiddelen te bevorderen worden de OV-knooppunten verbeterd door het bieden van meer voorzieningen, zoals parkeerplaatsen, stallingen etc. Goede overstapmogelijkheden dragen bij aan een co-modaal vervoerssysteem.

Station Maarheeze is uitermate geschikt als P+R station, gezien de locatie nabij de A2. Omdat op de A2 bijna dagelijks file staat vanaf aansluiting Budel tot aan Leenderheide kan een goede P+R locatie bijdragen aan de verlaging van de verkeersdruk op de A2. Sinds de realisatie van NS-station Maarheeze wordt het druk gebruikt door forensen. Omdat er een structureel tekort is aan parkeerruimte op de P+R parkeerplaats is deze uitgebreid met 72 plaatsen.

Als volgende stap (evaluatie) wordt momenteel onderzocht wat de potentie van het station is op lange termijn. Op basis van de uitkomsten wordt eventueel een tweede uitbreiding van de parkeercapaciteit uitgevoerd en worden andere voorzieningen toegevoegd.

Doelstelling

 • smart: gedragsbeïnvloeding

 • connectiviteit en comodaliteit

 • kwaliteitssprong fiets: duurzaam, gezond, goed geoutilleerd

 • Kwaliteitssprong openbaar vervoer: duurzaam, goed geoutilleerd


Kostenraming en dekking

Raming kosten

€ 225.000

Datum en bron raming

Gemeente Cranendonck

Dekking incl. dekkingsbron(nen)

Provincie 50% in kader van subsidieregeling Uitvoeringsprogramma Spoor, HOV en Knooppunten, gemeente Cranendonck 50 %

Bereikbaarheidsakkoord

Nee

Samenhang met andere projecten

 • A2 Weert/Eindhoven (SW04)
 • OV-knooppunt NS-Maarheeze Overstap auto-trein (065a)
 • Beter Benutten
 • Spits mijden A2 Weert-Eindhoven (gedragsverandering)
 • Frequentie treinen (009)


Locatie

Gemeente(s)

Cranendonck

Wegnummer / straatnaam

Driebos

Subregio(s)

Zuid

Relatie(nummer)

A2 - Zuid

Planning

Verkenning/vooronderzoek

Gereed

Onderzoek/Planstudie

Gereed

Voorbereiding uitvoering

Gereed

Uitvoering

2017-2018

Evaluatie

2019

Rolverdeling

Projectleiding (organisatie)

Gemeente Cranendonck (Jozef van Asten)

Partners

ProRail