037a

OV-knooppunt NS-Deurne

Fietsenstalling

Projectstatus

  • nog niet gestart
  • gestart
  • ligt (tijdelijk) stil
  • afgerond

Thema's

Projectomschrijving

Om het gebruik van het openbaar vervoer in combinatie met voor- en natransportmiddelen te bevorderen worden de OV-knooppunten verbeterd door het bieden van meer voorzieningen, zoals parkeerplaatsen, stallingen etc. Goede overstapmogelijkheden dragen bij aan een co-modaal vervoerssysteem.

Op NS-station Deurne moet de stallingsruimte voor fietsers worden vergroot met ruim 450 plaatsen om de groei van het aantal treinreizigers dat van de fiets gebruik maakt bij voor- en natransport te kunnen verwerken. De eerdere uitbreiding (2014) is daarvoor niet toereikend.

Doelstelling

  • Smart: gedragsbeïnvloeding (inclusief werkgeversaanpak), technische innovaties
  • Connectiviteit en comodaliteit
  • Kwaliteitssprong fiets: duurzaam, gezond, goed geoutilleerd

Kostenraming en dekking

Raming kosten

€ 870.000,-

Datum en bron raming

Gemeente Deurne

Dekkingsbron(nen)

Bereikbaarheidsakkoord, Gemeente Deurne en partners

Bereikbaarheidsakkoord

JaLocatie

Gemeente(s)

Deurne

Wegnummer / straatnaam

Stationsplein

Subregio(s)

Oost

Relatie(nummer)

Deurne-Helmond-Eindhoven

Planning

Verkenning/Vooronderzoek

2020

Onderzoek/Planstudie

2021

Voorbereiding uitvoering

2021

Uitvoering

2022-2023

Evaluatie

2024

Rolverdeling

Projectleiding

Gemeente Deurne

Partners

Pro Rail