037a

OV-knooppunt NS-Deurne

Fietsenstalling

Projectstatus

 • nog niet gestart
 • gestart
 • ligt (tijdelijk) stil
 • afgerond

Thema's

Projectomschrijving

Om het gebruik van het openbaar vervoer in combinatie met voor- en natransportmiddelen te bevorderen worden de OV-knooppunten verbeterd door het bieden van meer voorzieningen, zoals parkeerplaatsen, stallingen etc. Goede overstapmogelijkheden dragen bij aan een co-modaal vervoerssysteem.

Op NS-station Deurne moet de stallingsruimte voor fietsers worden vergroot met ruim 450 plaatsen om de groei van het aantal treinreizigers dat van de fiets gebruik maakt bij voor- en natransport te kunnen verwerken. De eerdere uitbreiding (2014) is daarvoor niet toereikend.

Doelstelling

 • smart: gedragsbeïnvloeding

 • connectiviteit en comodaliteit

 • kwaliteitssprong fiets: duurzaam, gezond, goed geoutilleerd

Kostenraming en dekking

Raming kosten

€ 870.000

Datum en bron raming

Gemeente Deurne

Dekking incl. dekkingsbron(nen)

Nog niet bekend

Bereikbaarheidsakkoord

Ja, tot maximum van € 805.000,-- (inclusief 037b)

Samenhang met andere projecten

 • OV-knooppunt NS-Deurne P+R (037b)
 • Frequentie treinen (009)
 • Provinciale Ontwikkelagenda spoor, hoogwaardig openbaar vervoer en knooppunten
 • Bestuursakkoord fietsparkeren bij stations


Locatie

Gemeente(s)

Deurne

Wegnummer / straatnaam

Stationsplein

Subregio(s)

Oost

Relatie(nummer)

Deurne-Helmond-Eindhoven

Planning

Verkenning/vooronderzoek

Gereed

Onderzoek/Planstudie

2017-2018

Voorbereiding uitvoering

Uitvoering

2017-2018

Evaluatie

Rolverdeling

Projectleiding (organisatie)

Nog niet bekend

Partners

Prorail, Gemeente Deurne