074

OV-knooppunt NS-Best

Projectstatus

  • nog niet gestart
  • gestart
  • ligt (tijdelijk) stil
  • afgerond

Projectomschrijving

Om het gebruik van het openbaar vervoer in combinatie met voor- en natransportmiddelen te bevorderen worden de OV-knooppunten verbeterd door het bieden van meer voorzieningen, zoals parkeerplaatsen, stallingen etc. Goede overstapmogelijkheden dragen bij aan een co-modaal vervoerssysteem.

In de notitie ‘Ontwikkelkader knooppunten en HOV Eindhoven Westflank’ is opgenomen dat NS station Best een functie heeft als regionale knoop. Dit project moet uiteindelijk uitvoering geven aan deze regionale functie.

Doelstelling

  • Smart: gedragsbeïnvloeding (inclusief werkgeversaanpak), technische innovaties
  • Connectiviteit en comodaliteit
  • Kwaliteitssprong fiets: duurzaam, gezond, goed geoutilleerd
  • Kwaliteitssprong openbaar vervoer: duurzaam, goed geoutilleerd

Kostenraming en dekking

Raming kosten

Nog niet bekend

Dekkingsbron(nen)

Nog niet bekend

Bereikbaarheidsakkoord

NeeLocatie

Gemeente(s)

Best

Wegnummer / straatnaam

Spoorstraat/Stationsplein

Subregio(s)

Bovens

Relatie(nummer)

Eindhoven-Best Eindhoven-Oirschot

Planning

Verkenning/Vooronderzoek

2020 - 2022

Onderzoek/Planstudie

2023-2024

Rolverdeling

Projectleiding

Gemeente Best

Partners

Gemeente Oirschot, Gemeente Son en Breugel, Gemeente Meijerijstad, Provincie Noord-Brabant, NS, Prorail, Hermes, Arriva