019

OV-knooppunt NS Geldrop

Projectstatus

  • nog niet gestart
  • gestart
  • ligt (tijdelijk) stil
  • afgerond

Projectomschrijving

Om het gebruik van het openbaar vervoer in combinatie met voor- en natransportmiddelen te bevorderen worden de OV-knooppunten verbeterd door het bieden van meer voorzieningen, zoals parkeerplaatsen, stallingen etc. Goede overstapmogelijkheden dragen bij aan een co-modaal vervoerssysteem.

Station Geldrop is gelegen op een strategische plek en heeft veel potentie om de automobilist te laten overstappen. Daarom worden bij NS Geldrop de faciliteiten voor auto- en fietsparkeren uitgebreid en vindt een algehele upgrading van de P&R-voorzieningen aan de centrumzijde van het NS-station plaats.

Doelstelling

  • Smart: gedragsbeïnvloeding (inclusief werkgeversaanpak), technische innovaties
  • Connectiviteit en comodaliteit
  • Kwaliteitssprong fiets: duurzaam, gezond, goed geoutilleerd
  • Kwaliteitssprong openbaar vervoer: duurzaam, goed geoutilleerd

Kostenraming en dekking

Raming kosten

€ 800.000

Datum en bron raming

Gemeente Geldrop-Mierlo

Dekkingsbron(nen)

Ministerie van IenM (Regeling eenmalige uitkering spoorse doorsnijdingen) provincie Noord-Brabant (Uitvoeringsprogramma HOV, Spoor en Knooppunten) gemeentelijke begroting

Bereikbaarheidsakkoord

Ja (maar dekking reeds elders geregeld)

Samenhang met andere projectenLocatie

Gemeente(s)

Geldrop-Mierlo

Wegnummer / straatnaam

Parallelweg te Geldrop

Subregio(s)

Oost

Relatie(nummer)

Asten-Someren-Geldrop-Eindhoven A2-Zuid

Planning

Verkenning/Vooronderzoek

Gereed

Onderzoek/Planstudie

2017-2018

Uitvoering

2017-2018

Evaluatie

2020

Rolverdeling

Projectleiding

Gemeente Geldrop-Mierlo

Partners

NS, Prorail