922

Werkgeversbenadering (Brainport Bereikbaar)

Samenwerking werkgevers

Projectstatus

  • nog niet gestart
  • gestart
  • ligt (tijdelijk) stil
  • afgerond

Projectomschrijving

Brainport Bereikbaar is het nieuwe uitvoeringsprogramma in de Brainportregio voor slimme en duurzame mobiliteit. Een samenwerking tussen de 21 gemeenten in Zuidoost-Brabant, in opdracht van overheidsprogramma’s SmartwayZ.NL en ZO Slim Bereikbaar.

Brainport Bereikbaar: daar zetten wij onze schouders onder. Brainport Bereikbaar faciliteert en stimuleert mobiliteitsoplossingen die beter, sneller, schoner en gezonder zijn. Geen beloftes voor de toekomst maar resultaat op straat. Dat lukt ons niet alleen. We betrekken reizigers, werkgevers en transporteurs.

Meer informatie: www.brainportbereikbaar.nl

De regiobrede projecten van Zo Slim Bereikbaar zijn met ingang van 2021 ondergebracht in het programma Brainport Bereikbaar. Dit zorgt voor extra uitvoeringkracht in onze regio een versnelling op het realiseren van onze ambitie voor een duurzaam bereikbaar Zuidoost Brabant in 2030.

Werkgeversbenadering

Eén van de bewezen succesvolle maatregelen in de regio voor het verbeteren van de bereikbaarheid is de werkgeversaanpak. Door het inzetten van een regionaal werkgeversnetwerk die werkgevers adviseert en activeert. In 2021 gaan we door met een verdere intensivering van de aanpak in de regio in samenwerking met het Brabant Mobiliteitsnetwerk (BMN). Ook werken we in de regio toe naar het sluiten van gebiedsdeals. Deze deals dragen bij aan de mobiliteitstransitie, waarbij we individuele woon-werk reizen proberen te beperken of te vervangen met reizen via het OV, collectief besloten vervoer, de fiets en deelmobiliteitsconcepten. We zetten hiermee in op meerjarige intensieve samenwerking met werkgevers, afspraken hierover leggen we wederkerig vast in mobiliteitsdeal/ gebiedsdeal. In 2021 gaan we hiermee een start maken en stellen we mobiliteitsmakelaars aan die hiermee aan de slag gaan.

Laatst bijgewerkt: oktober 2021

Doelstelling

  • Samenwerken aan mobiliteit
  • Smart: gedragsbeïnvloeding (inclusief werkgeversaanpak), technische innovaties

Kostenraming en dekking

Raming kosten

€ 750.000

Datum en bron raming

2021

Dekkingsbron(nen)

Bijdrageregeling SmartwayZ.NL (gebiedsgerichte realisatie Smart Mobility), Subsidie Bereikbaarheidsakkoord (regiobrede projecten), Co-financiering 21 gemeenten Zuidoost Brabant

Bereikbaarheidsakkoord

jaLocatie

Gemeente(s)

Eindhoven

Planning

Verkenning/Vooronderzoek

2021

Onderzoek/Planstudie

2021

Voorbereiding uitvoering

2021

Uitvoering

2021-2023

Evaluatie

2023

Rolverdeling

Projectleiding

Programmabureau Brainport Bereikbaar

Partners

Brabant Mobiliteitsnetwerk, Gemeenten en subregio's