922

Werkgeversbenadering (Brainport Bereikbaar)

Samenwerking werkgevers

Projectstatus

  • nog niet gestart
  • gestart
  • ligt (tijdelijk) stil
  • afgerond

Projectomschrijving

Brainport Bereikbaar is het nieuwe uitvoeringsprogramma in de Brainportregio voor slimme en duurzame mobiliteit. Een samenwerking tussen de 21 gemeenten in Zuidoost-Brabant, in opdracht van overheidsprogramma’s SmartwayZ.NL en ZO Slim Bereikbaar.

Brainport Bereikbaar: daar zetten wij onze schouders onder. Brainport Bereikbaar faciliteert en stimuleert mobiliteitsoplossingen die beter, sneller, schoner en gezonder zijn. Geen beloftes voor de toekomst maar resultaat op straat. Dat lukt ons niet alleen. We betrekken reizigers, werkgevers en transporteurs.

Meer informatie: www.brainportbereikbaar.nl

De regiobrede projecten van Zo Slim Bereikbaar zijn met ingang van 2021 ondergebracht in het programma Brainport Bereikbaar. Dit zorgt voor extra uitvoeringkracht in onze regio een versnelling op het realiseren van onze ambitie voor een duurzaam bereikbaar Zuidoost Brabant in 2030.

Werkgeversbenadering

Eén van de bewezen succesvolle maatregelen in de regio voor het verbeteren van de bereikbaarheid is de werkgeversaanpak. Door het inzetten van een regionaal werkgeversnetwerk die werkgevers adviseert en activeert.

Er is in 2022 een steeds beter beeld ontstaan van de situatie in de regio op het gebied van data en veranderpotentie. Dit wordt verzameld via de mobiliteitsscan, die inmiddels bij 78 werkgevers is uitgevoerd en nu 9.800 werknemers in kaart heeft gebracht. Daarbij zijn veel grote werkgevers nog niet meegerekend, omdat daar aanvullende privacy eisen gesteld worden die in Q4 2022 zijn opgepakt. De verwachting is dat dit tot ongeveer 30.000 extra postcodegegevens oplevert, die leiden tot een nog beter inzicht in kansen en mogelijkheden. Bovendien is er vanuit de bezoekersaanpak een mobiliteitsscan gedaan onder 23.000 seizoenkaarthouders van PSV en is daarmee in beeld gebracht welke concrete kansen er liggen voor supportersvervoer van en naar het stadion middels bussen vanaf P+R locaties. De druk om met concrete resultaten te komen neemt toe, ook in relatie tot de programmadoelen van Brainport Bereikbaar.

Naast de mobiliteitsscan is in Q3 ook een nieuwe versie van de mobiliteitsindex gelanceerd. Deze index neemt het mobiliteitsbeleid van werkgevers onder de loep en scoort deze ten opzichte van branchegenoten. De nieuwe versie geeft betere adviezen en is inzetbaar om te laten zien hoe beleidsmatige aanpassingen in een bedrijf kunnen leiden tot een versteviging van acties die leiden tot een andere modal split. Meer info over de mobiliteitsindex op: www.mobiliteitsindex.nl.

Laatst bijgewerkt: december 2022

Doelstelling

  • Samenwerken aan mobiliteit
  • Smart: gedragsbeïnvloeding (inclusief werkgeversaanpak), technische innovaties

Kostenraming en dekking

Raming kosten

€ 750.000,-

Datum en bron raming

2021

Dekkingsbron(nen)

Bijdrageregeling SmartwayZ.NL (gebiedsgerichte realisatie Smart Mobility), Bereikbaarheidsakkoord (regiobrede projecten), Co-financiering 21 gemeenten Zuidoost Brabant

Bereikbaarheidsakkoord

jaLocatie

Subregio(s)

regiobreed

Planning

Verkenning/Vooronderzoek

2021

Onderzoek/Planstudie

2021

Voorbereiding uitvoering

2021

Uitvoering

2021-2023

Evaluatie

2024

Rolverdeling

Projectleiding

Programmabureau Brainport Bereikbaar

Partners

Brabant Mobiliteitsnetwerk, Gemeenten en subregio's