922

Brainport Bereikbaar: Werkgeversbenadering

Projectstatus

  • nog niet gestart
  • gestart
  • ligt (tijdelijk) stil
  • afgerond

Projectomschrijving

Nadere uitwerking volgt.

Kostenraming en dekking

Samenhang met andere projecten