925

MaaS (Brainport Bereikbaar)

Mobility as a Service

Projectstatus

  • nog niet gestart
  • gestart
  • ligt (tijdelijk) stil
  • afgerond

Projectomschrijving

Brainport Bereikbaar is het nieuwe uitvoeringsprogramma in de Brainportregio voor slimme en duurzame mobiliteit. Een samenwerking tussen de 21 gemeenten in Zuidoost-Brabant, in opdracht van overheidsprogramma’s SmartwayZ.NL en ZO Slim Bereikbaar.

Brainport Bereikbaar: daar zetten wij onze schouders onder. Brainport Bereikbaar faciliteert en stimuleert mobiliteitsoplossingen die beter, sneller, schoner en gezonder zijn. Geen beloftes voor de toekomst maar resultaat op straat. Dat lukt ons niet alleen. We betrekken reizigers, werkgevers en transporteurs.

Meer informatie: www.brainportbereikbaar.nl

De regiobrede projecten van Zo Slim Bereikbaar zijn met ingang van 2021 ondergebracht in het programma Brainport Bereikbaar. Dit zorgt voor extra uitvoeringkracht in onze regio een versnelling op het realiseren van onze ambitie voor een duurzaam bereikbaar Zuidoost Brabant in 2030.

MaaS

Mobility as a Service (MaaS) is het plannen, boeken, reizen en betalen van multimodale‐vraag gestuurde reizen via een digitaal platform (bijvoorbeeld app) met real‐time informatie. De reiziger staat daarbij centraal. Op basis van persoonlijke voorkeuren wordt advies op maat gegeven voor en tijdens de reis. Het doel van dit project is het stimuleren van slimmer en duurzamer reizen door het grootschalig toegankelijk maken en gebruik van multimodale slimme vervoers- en mobiliteitsdiensten via de uitrol van ten minste één betrouwbaar goed functionerend MaaS-platform in de regio Zuidoost-Brabant.

In 2021 zal het aantal gebruikers van MaaS moeten toenemen. Er wordt ingezet op opschaling van de app naar andere gemeenten en werkgevers in de regio. Dit moet het voor vervoersaanbieders nog aantrekkelijker maken om zich aan te sluiten. Opschaling van MaaS in de regio is gestart en zetten we door in 2021. Deze planning is wel afhankelijk van ontwikkelingen van Corona. De Coronacrisis heeft een wisselend effect op de bereidheid van partijen om hier nu over na te denken.

Laatst bijgewerkt: oktober 2021

Doelstelling

  • Samenwerken aan mobiliteit
  • Smart: gedragsbeïnvloeding (inclusief werkgeversaanpak), technische innovaties

Kostenraming en dekking

Raming kosten

€ 275.000

Datum en bron raming

2022

Dekkingsbron(nen)

Bijdrageregeling SmartwayZ.NL (gebiedsgerichte realisatie Smart Mobility), Subsidie Bereikbaarheidsakkoord (regiobrede projecten), Co-financiering 21 gemeenten Zuidoost Brabant

Bereikbaarheidsakkoord

jaLocatie

Gemeente(s)

Eindhoven

Planning

Verkenning/Vooronderzoek

2021

Onderzoek/Planstudie

2021

Voorbereiding uitvoering

2021

Uitvoering

2021-2023

Evaluatie

2023

Rolverdeling

Projectleiding

Programmabureau Brainport Bereikbaar

Partners

Brainport Development, SmartwayZ.NL