051

Inprikker Steenovens-De Hoef Eersel

Projectstatus

  • nog niet gestart
  • gestart
  • ligt (tijdelijk) stil
  • afgerond

Thema's

Projectomschrijving

Voor het borgen van een gezond economisch klimaat is het nodig dat de ontsluiting van de economische toplocaties optimaal is. Daarom wordt de inprikker vanaf bedrijventerrein Meerheide bij Eersel op de A67 aangepast. Het betreft de wijziging van de weginrichting van onder andere de Steenovens (voorrangsrichtingen en vrijliggende fietsverbinding), waarvan ook bestemmingsverkeer van het E3-strand en de Kempische dorpen gebruik maken. Door verkeer vanuit het gebied tussen A67 en A58 via deze inprikker sneller naar de rand te geleiden verbetert tevens de leefbaarheid in de Kempendorpen.

Doelstelling

  • Verbeteren/realiseren inprikkers, bundelwegen
  • Kwaliteitssprong fiets: duurzaam, gezond, goed geoutilleerd
  • Leefbaarheid (beperken van de overlast van verkeer)

Kostenraming en dekking

Raming kosten

€ 3.800.000,-

Datum en bron raming

Gemeente Eersel (2020)

Dekkingsbron(nen)

Provincie, Gemeente Eersel

Bereikbaarheidsakkoord

Nee

Samenhang met andere projectenLocatie

Gemeente(s)

Eersel, Bladel

Wegnummer / straatnaam

Steenovens, Knegselsedijk, Hoef, De Horstenbleek

Subregio(s)

De Kempen

Relatie(nummer)

Reusel-Bladel-Eersel-Veldhoven-Eindhoven

Planning

Verkenning/Vooronderzoek

2017-2018

Onderzoek/Planstudie

2019-2022

Voorbereiding uitvoering

2019 - 2022

Uitvoering

2019-2022

Rolverdeling

Projectleiding

Gemeente Eersel

Partners

Gemeente Bladel, Provincie Noord Brabant