051

Inprikker Steenovens-De Hoef Eersel

Projectstatus

 • nog niet gestart
 • gestart
 • ligt (tijdelijk) stil
 • afgerond

Thema's

Projectomschrijving

Voor het borgen van een gezond economisch klimaat is het nodig dat de ontsluiting van de economische toplocaties optimaal is. Daarom wordt de inprikker vanaf bedrijventerrein Meerheide bij Eersel op de A67 aangepast. Het betreft de wijziging van de weginrichting van onder andere de Steenovens (voorrangsrichtingen en vrijliggende fietsverbinding), waarvan ook bestemmingsverkeer van het E3-strand en de Kempische dorpen gebruik maken. Door verkeer vanuit het gebied tussen A67 en A58 via deze inprikker sneller naar de rand te geleiden verbetert tevens de leefbaarheid in de Kempendorpen.

Doelstelling

 • versterken robuuste randen

 • verbeteren/realiseren inprikkers (randen goed bereikbaar)

 • kwaliteitssprong fiets: duurzaam, gezond, goed geoutilleerd

 • realiseren snelle, direct en comfortabele fietsverbindingen

 • op korte en middellange afstanden (tot 15 kilometer)

 • leefbaarheid (beperken van de overlast van verkeer)

Kostenraming en dekking

Raming kosten

€ 2.000.000

Datum en bron raming

RHDHV (mei 2016)

Dekking incl. dekkingsbron(nen)

Nog niet bekend

Bereikbaarheidsakkoord

Nee

Samenhang met andere projecten

 • Leefbaarheid Kempendorpen (044)
 • OV-Doorstroomas Eindhoven-De Kempen (048)
 • Fietsverbinding De Kempen-Eersel-Veldhoven deel Hapert-Veldhoven 054c
 • Gebiedsontwikkeling E3 strand en Meerheide


Locatie

Gemeente(s)

Eersel, Bladel

Wegnummer / straatnaam

Steenovens, Knegselsedijk, Hoef, De Horstenbleek

Subregio(s)

De Kempen

Relatie(nummer)

Reusel-Bladel-Eersel-Veldhoven-Eindhoven

Planning

Verkenning/vooronderzoek

2017-2018

Onderzoek/Planstudie

2019-2022

Voorbereiding uitvoering

Uitvoering

2019-2022

Evaluatie

Rolverdeling

Projectleiding (organisatie)

gemeente Eersel

Partners

gemeente Bladel