042

Fietsverbindingen De Kempen

Projectstatus

  • nog niet gestart
  • gestart
  • ligt (tijdelijk) stil
  • afgerond

Thema's

Projectomschrijving

Een goed en compleet fietsnetwerk zorgt er voor dat de fiets beter kan concurreren met de auto, zeker op de korte afstand. Omdat meer mensen voor hun dagelijkse verplaatsingen gebruik maken van de fiets in plaats van de auto neemt de druk op de autoverbindingen af.

De samenwerkende Kempen-gemeenten completeren het regionale fietsnetwerk door het aanbrengen van ontbrekende schakels, zowel op de schoolroutes als de recreatieve fietsroutes.

Doelstelling

  • kwaliteitssprong fiets: duurzaam, gezond, goed geoutilleerd

  • realiseren snelle, direct en comfortabele fietsverbindingen

  • op korte en middellange afstanden (tot 15 kilometer)

Kostenraming en dekking

Raming kosten

€ 1.642.000

Datum en bron raming

RHDHV (mei 2016)

Dekking incl. dekkingsbron(nen)

Nog niet bekend

Bereikbaarheidsakkoord

Nee

Samenhang met andere projecten

  • Leefbaarheid Kempendorpen (044)
  • Mobiliteitsstrategie De Kempen (046)
  • Slimmer fietsen (007)


Locatie

Gemeente(s)

Reusel-De Mierden, Oirschot, Eersel, Bladel, Bergeijk

Wegnummer / straatnaam

Diversen

Subregio(s)

De Kempen

Relatie(nummer)

Reusel-Bladel-Eersel-Veldhoven-Eindhoven

Planning

Verkenning/vooronderzoek

2019-2022

Onderzoek/Planstudie

2019-2022

Voorbereiding uitvoering

Uitvoering

2019-2022

Evaluatie

Rolverdeling

Projectleiding (organisatie)

gemeente Bladel

Partners

gemeente Eersel, Bergeijk, Reusel-De Mierden, Oirschot