061h

N69 Gebiedsakkoord

Nulplusmaatregelen Eersel

Projectstatus

  • nog niet gestart
  • gestart
  • ligt (tijdelijk) stil
  • afgerond

Projectomschrijving

In 2012 ondertekenden diverse regionale partijen en de provincie Noord-Brabant het Gebiedsakkoord Grenscorridor N69. Daarin staan afspraken met betrekking tot de realisering van de Westparallel (als vervanging van de oude N69), de Gebiedsimpuls (een reeks kwaliteit verbeterende maatregelen op het gebied van water, natuur, landbouw, landschap en recreatie) en het nulplusmaatregelen-pakket.

De nulplusmaatregelen in Eersel zijn een samenstel van uiteenlopende infrastructurele ingrepen op het gemeentelijk wegennet met als doel de doorstroming te bevorderen en negatieve effecten van de aanleg van de Westparallel tegen te gaan. Het betreft onder andere sluipverkeer werende maatregelen.

Doelstelling

  • Samenwerken aan mobiliteit
  • Leefbaarheid (beperken van de overlast van verkeer)

Kostenraming en dekking

Raming kosten

€ 1.860.000,-

Datum en bron raming

Gemeente Eersel 2020

Dekkingsbron(nen)

Provincie, Gemeente Eersel

Bereikbaarheidsakkoord

NeeLocatie

Gemeente(s)

Eersel

Wegnummer / straatnaam

onder andere Stokkelen, Hazenstraat en Eindhovenseweg

Subregio(s)

De Kempen

Relatie(nummer)

Reusel-Bladel-Eersel-Veldhoven-Eindhoven

Planning

Voorbereiding uitvoering

2021

Uitvoering

2024-2025

Rolverdeling

Projectleiding

Gemeente Eersel

Partners