030a

Snelle fietsroute Deurne-Eindhoven

Deel Deurne

Projectstatus

  • nog niet gestart
  • gestart
  • ligt (tijdelijk) stil
  • afgerond

Thema's

Projectomschrijving

Een uitmuntende fietsverbinding tussen Helmond en Deurne kan, ook gelet op de afstand, concurreren met de auto. Veel mensen pendelen dagelijks met de auto over de N270 tussen Deurne en Helmond. Door het aanbieden van goede en veilige fietsvoorzieningen kan de druk op de N270 wellicht verminderen. Vooral in de ochtend- en avondspits loopt deze weg tegen de grenzen van de capaciteit aan. Dit leidt tot dagelijkse files en vertragingen.

Het opwaarderen van de fietsverbinding Helmondsingel – Helmondseweg – Binderendreef – Textielstraat in Deurne als onderdeel van de snelle fietsroute Deurne-Eindhoven.

Doelstelling

  • Smart: gedragsbeïnvloeding (inclusief werkgeversaanpak), technische innovaties
  • Connectiviteit en comodaliteit
  • Duurzaamheid
  • Kwaliteitssprong fiets: duurzaam, gezond, goed geoutilleerd
  • Leefbaarheid (beperken van de overlast van verkeer)

Kostenraming en dekking

Raming kosten

€ 3.793.000,--

Datum en bron raming

Brainport Duurzaam Slim Verbonden (juli 2016)

Dekkingsbron(nen)

Nog niet bekend

Bereikbaarheidsakkoord

JaLocatie

Gemeente(s)

Deurne

Wegnummer / straatnaam

N270/Helmondsingel, Helmondseweg, Binderendreef, Textielstraat

Subregio(s)

Oost

Relatie(nummer)

Deurne-Helmond-Eindhoven

Planning

Verkenning/Vooronderzoek

2020

Onderzoek/Planstudie

2021

Voorbereiding uitvoering

2021-2022

Uitvoering

2022-2023

Evaluatie

2023 e.v.

Rolverdeling

Projectleiding

Gemeente Deurne

Partners

Provincie Noord-Brabant, Gemeente Helmond