030a

Snelle fietsroute Deurne-Eindhoven

Deel Deurne

Projectstatus

 • nog niet gestart
 • gestart
 • ligt (tijdelijk) stil
 • afgerond

Thema's

Projectomschrijving

Een uitmuntende fietsverbinding tussen Helmond en Deurne kan, ook gelet op de afstand, concurreren met de auto. Veel mensen pendelen dagelijks met de auto over de N270 tussen Deurne en Helmond. Door het aanbieden van goede en veilige fietsvoorzieningen kan de druk op de N270 wellicht verminderen. Vooral in de ochtend- en avondspits loopt deze weg tegen de grenzen van de capaciteit aan. Dit leidt tot dagelijkse files en vertragingen.

Het opwaarderen van de fietsverbinding Helmondsingel – Helmondseweg – Binderendreef – Textielstraat in Deurne als onderdeel van de snelle fietsroute Deurne-Eindhoven.

Doelstelling

 • smart: gedragsbeïnvloeding

 • comodaliteit

 • duurzaamheid

 • kwaliteitssprong fiets: duurzaam, gezond, goed geoutilleerd
 • realiseren snelle, direct en comfortabele fietsverbindingen

 • op korte en middellange afstanden (tot 15 kilometer)

 • leefbaarheid

Kostenraming en dekking

Raming kosten

€ 3.793.000

Datum en bron raming

Brainport Duurzaam Slim Verbonden (juli 2016)

Dekking incl. dekkingsbron(nen)

Nog niet bekend

Bereikbaarheidsakkoord

Ja

Samenhang met andere projecten

 • Snelfietsroute Deurne- Eindhoven, delen Helmond, Nuenen, Eindhoven (030 b/c/d)
 • Spoorkruising Binderendreef Deurne (012)
 • Reconstructie N270 Helmond-Deurne (028)
 • Snelfietsroute Deurne-Horst-Venlo (Uitvoeringsprogramma Fiets 2016-2019 Provincie Limburg)
 • Snelfietsroute Helmond- Eindhoven (opgenomen in Fiets in de Versnelling)


Locatie

Gemeente(s)

Deurne

Wegnummer / straatnaam

N270/Helmondsingel, Helmondseweg, Binderendreef, Textielstraat

Subregio(s)

Oost

Relatie(nummer)

Deurne-Helmond-Eindhoven

Planning

Verkenning/vooronderzoek

2017-2018

Onderzoek/Planstudie

2017-2018

Voorbereiding uitvoering

2019-2022

Uitvoering

2023-2030

Evaluatie

Rolverdeling

Projectleiding (organisatie)

gemeente Deurne

Partners

Provincie Noord Brabant, gemeente Helmond