005d

Big Data; “Dit project is per 1 januari 2022 overgegaan naar project 931 Data (Brainport Bereikbaar)”

Monitoring Mijn 040-routes Tracking en monitoring

Projectstatus

  • nog niet gestart
  • gestart
  • ligt (tijdelijk) stil
  • afgerond

Projectomschrijving

Er worden op verschillende plaatsen en op verschillende manieren data verzameld over reizigers en drukte op de weg. Om een multimodaal netwerk goed te kunnen laten functioneren is het van belang dat deze data samen gebracht worden en beschikbaar zijn voor wegbeheerders en reizigers.

Bewoners, medewerkers en bezoekers van campussen in Eindhoven en Veldhoven wordt gevraagd om aan de hand van een app hun dagelijkse routes en vervoermiddelgebruik in beeld te brengen. Deze informatie over een bepaald gebied (campus, centrum, wijk) of voor een bepaalde doelgroep wordt gebruikt bij het bepalen van mobiliteitsmaatregelen of -diensten die bijdragen aan mobiliteitsdoelstellingen. Beoogde doelgroep: 2000 deelnemers die gedurende drie weken hun vervoergedrag registreren. Dit project is inhoudelijk én geografisch een uitbreiding van de pilot voor voetgangers rond het NS-station Eindhoven.

Aandachtspunt:

  • vergaren van actuele kennis over de verplaatsingspatronen in de regio

Doelstelling

  • Samenwerken aan mobiliteit

Kostenraming en dekking

Raming kosten

€ 200.000,--

Datum en bron raming

Brainport Duurzaam Slim Verbonden (juli 2016)

Dekkingsbron(nen)

OV Ontwikkelagenda

Bereikbaarheidsakkoord

JaLocatie

Gemeente(s)

Veldhoven, Eindhoven

Wegnummer / straatnaam

Niet van toepassing

Subregio(s)

Oost en Bovens

Relatie(nummer)

Regiobreed

Planning

Verkenning/Vooronderzoek

2017-2018

Onderzoek/Planstudie

2017-2018

Uitvoering

2017-2018

Rolverdeling

Projectleiding

Gemeente Eindhoven

Partners

Werkgevers, Brabants Mobiliteits Netwerk, Campus sitemanagement