005a

Big Data- “Dit project is per 1 januari 2022 overgegaan naar project 931 Data (Brainport Bereikbaar)”

Pilot SMARA De Kempen Monitoringssystematiek big data

Projectstatus

  • nog niet gestart
  • gestart
  • ligt (tijdelijk) stil
  • afgerond

Projectomschrijving

Er worden op verschillende plaatsen en op verschillende manieren data verzameld over reizigers en drukte op de weg. Om een multimodaal netwerk goed te kunnen laten functioneren is het van belang dat deze data samen gebracht worden en beschikbaar zijn voor wegbeheerders en reizigers. In dit project wordt data samengebracht en beschikbaar gemaakt voor reizigers en wegbeheerders, om daarmee de regionale bereikbaarheid en leefbaarheid te verbeteren.

De pilot SMARA (Smart Mobility Rural Aereas) richt zich op het opzetten van een fijnmazig netwerk van nieuwe vervoersvormen ter ondersteuning en versterking van de bestaande openbaar vervoerslijnen. We willen de reistijd van en naar het stedelijke gebied en binnen de Kempenregio verkorten. Het SMARA project bestaat uit meerdere delen. Een van die delen betreft ‘Monitoringssystematiek big data’. Daarin wordt een monitorings- en evaluatiesysteem ontwikkeld om ‘data-gedreven’ effecten te kunnen bepalen van de uitrol van de SMARA-deelprojecten voor de Kempengemeenten. Omdat de effecten divers van aard zijn (van reistijdbesparing tot reisgemak) is het bepalen en hanteren van de juiste methodiek belangrijk.

Doelstelling

  • Samenwerken aan mobiliteit
  • Smart: gedragsbeïnvloeding (inclusief werkgeversaanpak), technische innovaties
  • Connectiviteit en comodaliteit

Kostenraming en dekking

Raming kosten

€ 31.250,--

Datum en bron raming

november 2018, gemeente Eersel

Dekkingsbron(nen)

Bereikbaarheidsakkoord (regiobreed)

Bereikbaarheidsakkoord

NeeLocatie

Gemeente(s)

Reusel-De Mierden, Eersel, Bladel, Oirschot, Bergeijk

Wegnummer / straatnaam

Niet van toepassing

Subregio(s)

De Kempen

Planning

Verkenning/Vooronderzoek

2017-2018 2019-2022

Onderzoek/Planstudie

2019-2022

Voorbereiding uitvoering

2019-2022

Uitvoering

2019-2022

Rolverdeling

Projectleiding

Gemeente Eersel

Partners

Gemeente Bergeijk, Gemeente Bladel, Gemeente Oirschot, Gemeente Reusel-De Mierden, Huis van de Brabantse Kempen