005c

Big Data: “Dit project is per 1 januari 2022 overgegaan naar project 931 Data (Brainport Bereikbaar)”

Monitoring Fietsgebruik Eindhoven

Projectstatus

  • nog niet gestart
  • gestart
  • ligt (tijdelijk) stil
  • afgerond

Thema's

Projectomschrijving

Er worden op verschillende plaatsen en op verschillende manieren data verzameld over reizigers en drukte op de weg. Om een multimodaal netwerk goed te kunnen laten functioneren is het van belang dat deze data samen gebracht worden en beschikbaar zijn voor wegbeheerders en reizigers.

Uitrol van een netwerk van slimme fietstellers langs de belangrijkste routes in Eindhoven.

Er zijn eerder 7 fietstellers geplaatst langs snelfietsroutes.

Aandachtspunt:

  • vergaren van actuele kennis over de verplaatsingspatronen in de regio

Doelstelling

  • Samenwerken aan mobiliteit

Kostenraming en dekking

Raming kosten

€ 150.000,

Datum en bron raming

Gemeente Eindhoven

Dekkingsbron(nen)

Nog niet bekend

Bereikbaarheidsakkoord

NeeLocatie

Gemeente(s)

Eindhoven

Wegnummer / straatnaam

Niet van toepassing

Subregio(s)

Bovens en Oost

Relatie(nummer)

Regiobreed

Planning

Verkenning/Vooronderzoek

2017-2018

Uitvoering

2017-2018

Rolverdeling

Projectleiding

Gemeente Eindhoven

Partners

Provincie Noord-Brabant, SmartwayZ.nl (ITS-bureau)