083b

Kempenbaan Veldhoven

Oost

Projectstatus

  • nog niet gestart
  • gestart
  • ligt (tijdelijk) stil
  • afgerond

Thema's

Projectomschrijving

De Kempenbaan is een van de belangrijke schakels in het lokale wegennet van Veldhoven via welke de gemeente en de daarin gevestigde bedrijvigheid bereikbaar zijn. De Kempenbaan is de belangrijkste ontsluiting van bedrijventerrein De Run, een economische toplocatie in de regio . Momenteel is de Kempenbaan niet in staat het dagelijks verkeersaanbod goed te verwerken. Daarom werkt de gemeente Veldhoven aan opwaardering van de Kempenbaan.

Het wegvak Oost omvat aanpassingen aan de bestaande Kempenbaan inclusief de aansluiting op de N2 Randweg- Karel de Grotelaan (Eindhoven) en het kruispunt Kempenbaan 3100/4200.

Doelstelling

  • Verbeteren/realiseren inprikkers (randen goed bereikbaar)

Kostenraming en dekking

Raming kosten

€ 3,7 miljoen (inclusief aansluiting A2 Randweg Eindhoven)

Datum en bron raming

Gemeente Veldhoven

Dekking incl. dekkingsbron(nen)

Volledig gedekt begroting gemeente Veldhoven en bijdragen derden

Bereikbaarheidsakkoord

NeeLocatie

Gemeente(s)

Eindhoven, Veldhoven

Wegnummer / straatnaam

De Run 1100/2100 en 3100/4200, gedeelte Karel de Grotelaan (Eindhoven), Kempenbaan, Provincialeweg

Subregio(s)

Bovens - Zuid

Relatie(nummer)

Eindhoven-Veldhoven-De Kempen

Planning

Verkenning/vooronderzoek

Gereed

Onderzoek/Planstudie

Gereed

Voorbereiding uitvoering

Uitvoering

201-2022(na gereed komen Kempenbaan-West)

Evaluatie

Rolverdeling

Projectleiding (organisatie)

Gemeente Veldhoven

Partners

Maxima Medisch Centrum, Rijkswaterstaat, gemeente Eindhoven, Waterschap, aanliggende bedrijven, wijkplatforms, Veldhovens Ondernemers Contact (VOC) etc.