052

OV-knooppunt Veldhoven en/of Eersel

Projectstatus

  • nog niet gestart
  • gestart
  • ligt (tijdelijk) stil
  • afgerond

Projectomschrijving

Om het gebruik van het openbaar vervoer in combinatie met voor- en natransportmiddelen te bevorderen worden de OV-knooppunten verbeterd door het bieden van meer voorzieningen, zoals parkeerplaatsen, stallingen etc en worden nieuwe knooppunten toegevoegd. Goede overstapmogelijkheden dragen bij aan een co-modaal vervoerssysteem.

Er wordt onderzoek gedaan naar het nut en de noodzaak van de aanleg van een OV-knooppunt met P+R-voorziening op bedrijventerrein De Run of in De Kempen, waar reizigers te voet, op de fiets, met de bus of met de auto vanuit de Kempen uitstekend kunnen komen en met hoogwaardige voorzieningen kunnen overstappen op de HOV-lijn naar Eindhoven v.v.. Indien de uitkomst van het onderzoek positief is, worden verschillende locaties in beeld gebracht. Gedacht wordt aan een combinatie met het parkeerterrein bij Koningshof en een combinatie met het bestaand busstation Eersel. Uitvoeren van beide opties is ook nog een mogelijkheid.

Doelstelling

  • smart: gedragsbeïnvloeding

  • connectiviteit en comodaliteit

  • kwaliteitssprong fiets: duurzaam, gezond, goed geoutilleerd

  • kwaliteitssprong openbaar vervoer: duurzaam, goed geoutilleerd

Kostenraming en dekking

Raming kosten

€ 11 miljoen

Datum en bron raming

RHDHV (mei 2016)

Dekking incl. dekkingsbron(nen)

Nog niet bekend

Bereikbaarheidsakkoord

Nee

Samenhang met andere projectenLocatie

Gemeente(s)

Veldhoven, Eersel

Wegnummer / straatnaam

nabij aansluiting A67 Veldhoven West of A67 Eersel

Subregio(s)

De Kempen

Relatie(nummer)

Reusel-Bladel-Eersel-Veldhoven-Eindhoven

Planning

Verkenning/vooronderzoek

2019-2022

Onderzoek/Planstudie

2019-2022

Voorbereiding uitvoering

Uitvoering

2019-2022

Evaluatie

Rolverdeling

Projectleiding (organisatie)

gemeente Veldhoven

Partners

gemeente Eersel, Veldhovens Ondernemers Contact (VOC), Metropoolregio, Kempisch Ondernemers Platform evt. Eindhoven en RWS