083a

Kempenbaan Veldhoven

West

Projectstatus

  • nog niet gestart
  • gestart
  • ligt (tijdelijk) stil
  • afgerond

Thema's

Projectomschrijving

De Kempenbaan is een van de belangrijke schakels in het lokale wegennet van Veldhoven via welke de gemeente en de daarin gevestigde bedrijvigheid bereikbaar zijn. De Kempenbaan is de belangrijkste ontsluiting van bedrijventerrein De Run, een economische toplocatie in de regio. Momenteel is de Kempenbaan niet in staat het dagelijks verkeersaanbod goed te verwerken. Daarom werkt de gemeente Veldhoven aan opwaardering van de Kempenbaan.

Het wegvak West omvat een verbreding van de Kempenbaan tot 2x2 rijstroken en de koppeling met de nieuwe aansluiting op de A67 ten westen van Veldhoven (Zilverbaan/N69).

Doelstelling

  • Verbeteren/realiseren inprikkers, bundelwegen

Kostenraming en dekking

Raming kosten

€ 40 miljoen (inclusief project 061g)

Datum en bron raming

Gemeente Veldhoven juli 2020

Dekkingsbron(nen)

Gemeente Veldhoven, Provincie, gemeenten Metropoolregio Eindhoven en bijdragen derden

Bereikbaarheidsakkoord

jaLocatie

Gemeente(s)

Veldhoven

Wegnummer / straatnaam

Kempenbaan, , Locht, N69/Westparallel, Zilverbaan.

Subregio(s)

Bovens-Zuid, regiobreed

Relatie(nummer)

Eindhoven-Veldhoven-De Kempen

Planning

Verkenning/Vooronderzoek

Gereed

Onderzoek/Planstudie

Gereed

Uitvoering

2019 - 2022

Evaluatie

2022

Rolverdeling

Projectleiding

Gemeente Veldhoven

Partners

Maxima Medisch Centrum, Gemeente Eersel, Provincie Noord-Brabant, Rijkswaterstaat, Waterschap, Aanliggende bedrijven, Wijkplatforms, Veldhovens Ondernemers Contact (VOC), Etcetera