083a

Kempenbaan Veldhoven

West

Projectstatus

  • nog niet gestart
  • gestart
  • ligt (tijdelijk) stil
  • afgerond

Thema's

Projectomschrijving

De Kempenbaan is een van de belangrijke schakels in het lokale wegennet van Veldhoven via welke de gemeente en de daarin gevestigde bedrijvigheid bereikbaar zijn. De Kempenbaan is de belangrijkste ontsluiting van bedrijventerrein De Run, een economische toplocatie in de regio. Momenteel is de Kempenbaan niet in staat het dagelijks verkeersaanbod goed te verwerken. Daarom werkt de gemeente Veldhoven aan opwaardering van de Kempenbaan.

Het wegvak West omvat een verbreding van de Kempenbaan tot 2x2 rijstroken en de koppeling met de nieuwe aansluiting op de A67 ten westen van Veldhoven (Zilverbaan/N69).

Doelstelling

  • Verbeteren/realiseren inprikkers (randen goed bereikbaar)

Kostenraming en dekking

Raming kosten

€ 37,4 miljoen (inclusief aansluiting A67)

Datum en bron raming

Gemeente Veldhoven

Dekking incl. dekkingsbron(nen)

Volledig gedekt begroting gemeente Veldhoven en bijdragen derden

Bereikbaarheidsakkoord

NeeLocatie

Gemeente(s)

Veldhoven

Wegnummer / straatnaam

Kempenbaan, , Locht, N69/Westparallel, Zilverbaan.

Subregio(s)

Bovens-Zuid

Relatie(nummer)

Eindhoven-Veldhoven-De Kempen

Planning

Verkenning/vooronderzoek

Gereed

Onderzoek/Planstudie

Gereed

Voorbereiding uitvoering

Uitvoering

2017-2018 2019-2022 (afhankelijk van uitspraak RvS)

Evaluatie

Rolverdeling

Projectleiding (organisatie)

Gemeente Veldhoven

Partners

Maxima Medisch Centrum, gemeente Eersel en Provincie Noord-Brabant, Rijkswaterstaat, Waterschap, aanliggende bedrijven, wijkplatforms, Veldhovens Ondernemers Contact (VOC) etc.