078

HOV3 Eindhoven

Hoogwaardige Openbaar Vervoerlijn van Woensel naar Eindhoven Airport

Projectstatus

  • nog niet gestart
  • gestart
  • ligt (tijdelijk) stil
  • afgerond

Projectomschrijving

In het noordwesten van Eindhoven komt HOV3, de derde Hoogwaardig Openbaar Vervoerlijn in Eindhoven. Daarmee verbindt Eindhoven de grote werkgevers in Eindhoven Noordwest met het HOV-netwerk.

Waarom HOV3

De Brainportregio wordt steeds belangrijker voor de Nederlandse economie. Dat is goed te zien in het noordwesten van Eindhoven. Rond Eindhoven Airport, op BIC en op het GDC werken nu al 14.000 werknemers en dat aantal gaat de komende jaren bijna verdubbelen. Dat betekent ook een groei van de mobiliteit in het gebied. Zonder maatregelen zit die groei vooral in het autoverkeer. Daar is niet voldoende ruimte voor en het heeft negatieve gevolgen op het gebied van leefbaarheid, veiligheid en luchtkwaliteit. Eindhoven investeert daarom samen met de regio in alternatieven voor de auto. Bijvoorbeeld in de vorm van snelfietsroutes en in de aanleg van een Hoogwaardig Openbaar Vervoernetwerk.

Hoe gaat HOV3 eruit zien

In 2021 is het Voorlopig Ontwerp HOV3 vastgesteld. Het voorlopig ontwerp is inmiddels uitgewerkt in een definitief ontwerp. Het tracé tussen Eindhoven Centraal en Woensel is al aangelegd (onderdeel van het HOV2). Voor HOV3 leggen we nu het tracé aan vanaf Woensel tot Eindhoven Airport via de Marathonloop, Anthony Fokkerweg, Bedrijventerrein GDC Acht en de Brainport Industries Campus (BIC). Over het gehele traject wordt een busbaan aangelegd, uitgezonderd het laatste stukje over de Luchthavenweg. De Luchthavenweg wordt wel vernieuwd (groot onderhoud), maar het profiel is zodanig smal dat het inpassen van een busbaan op dit moment nog niet mogelijk is.

Meer informatie in te vinden op www.eindhoven.nl/hov3

HOV-netwerk Eindhoven


"

Doelstelling

  • Connectiviteit en comodaliteit
  • Kwaliteitssprong openbaar vervoer: duurzaam, goed geoutilleerd

Kostenraming en dekking

Raming kosten

€ 30.000.000,--

Datum en bron raming

november 2021

Dekkingsbron(nen)

Provincie, Rijk, Gemeente Eindhoven (MIRT)

Bereikbaarheidsakkoord

Nee

Samenhang met andere projecten

Locatie tekeningLocatie

Gemeente(s)

Eindhoven

Wegnummer / straatnaam

Marathonloop, Anthony Fokkerweg, De Schakel, Mispelhoefstraat, Oirschotsedijk, Landsard, Luchthavenweg

Subregio(s)

BOVENS, Oost

Planning

Onderzoek/Planstudie

2021-2022

Voorbereiding uitvoering

2022

Uitvoering

2022-2025

Evaluatie

2025-2026

Rolverdeling

Projectleiding

Gemeente Eindhoven

Partners

Provincie Noord-Brabant, Rijk