008b

OV-knooppunt NS-Eindhoven CS

Stationsplein-Zuid

Projectstatus

 • nog niet gestart
 • gestart
 • ligt (tijdelijk) stil
 • afgerond

Projectomschrijving

Om het gebruik van het openbaar vervoer in combinatie met voor- en natransportmiddelen te bevorderen worden de OV-knooppunten verbeterd door het bieden van meer voorzieningen, zoals parkeerplaatsen, stallingen etc. Goede overstapmogelijkheden dragen bij aan een co-modaal vervoerssysteem.

Eindhoven CS is het belangrijkste OV-knooppunt in de regio. Hier komen een groot aantal lijnen bij elkaar en vinden talloze overstapbewegingen per dag plaats. Het Stationsplein Zuid is dagelijks dé entree voor duizenden bezoekers aan deze regio. Daarbij hoort een hoogwaardige entree die past bij de stad en regio, die in een keer laat zien, voelen en beleven dat je in Brainport Eindhoven bent. Daarom wordt er in deze gebiedsontwikkeling aan de volgende onderdelen gewerkt:

 • ontwikkeling van een nieuw iconisch complex;

 • herinrichting van de openbare ruimte;

 • realisatie van een fietsenkelder (4.000 fietsen);

 • afwaarderen van de Stationsweg: prioriteit aan voetganger en fietser.

Doelstelling

 • Smart: gedragsbeïnvloeding (inclusief werkgeversaanpak), technische innovaties
 • Connectiviteit en comodaliteit
 • Kwaliteitssprong fiets: duurzaam, gezond, goed geoutilleerd
 • Kwaliteitssprong openbaar vervoer: duurzaam, goed geoutilleerd

Kostenraming en dekking

Raming kosten

€ 30 miljoen

Datum en bron raming

Gemeente Eindhoven

Dekkingsbron(nen)

Rijk Provincie Gemeente Eindhoven

Bereikbaarheidsakkoord

NeeLocatie

Gemeente(s)

Eindhoven

Wegnummer / straatnaam

Stationsplein Zuid, Stationsweg

Subregio(s)

Regio breed

Planning

Verkenning/Vooronderzoek

2017-2020

Onderzoek/Planstudie

2020-2022

Voorbereiding uitvoering

2023-2024

Uitvoering

2025- 2026

Evaluatie

2027

Rolverdeling

Projectleiding

Gemeente Eindhoven

Partners

Provincie Noord-Brabant