008

OV-knooppunt NS-Eindhoven CS

Projectstatus

 • nog niet gestart
 • gestart
 • ligt (tijdelijk) stil
 • afgerond

Projectomschrijving

Om het gebruik van het openbaar vervoer in combinatie met voor- en natransportmiddelen te bevorderen worden de OV-knooppunten verbeterd door het bieden van meer voorzieningen, zoals parkeerplaatsen, stallingen etc. Goede overstapmogelijkheden dragen bij aan een co-modaal vervoerssysteem.

NS-Eindhoven is het belangrijkste OV-knooppunt in de regio. Hier komen een groot aantal lijnen bij elkaar en vinden talloze overstapbewegingen per dag plaats. Het spoorstation heeft dagelijks circa 60.000 gebruikers. Aan de noordzijde bevindt zich Neckerspoel, het centrale busstation in de stad (met ongeveer 45.000 gebruikers per dag) en toegangsplein vanuit het noorden. Aan de zuidzijde ligt het Stationsplein met de hoofdingang van het station en dagelijks de entree voor duizenden bezoekers aan de stad Eindhoven.

In de periode tot en met 2026 werken we aan de verbetering van het OV-knooppunt Eindhoven met de volgende projecten:

 • Het verbeteren van de kwaliteit, toegankelijkheid, veiligheid en capaciteit van het busstation Neckerspoel (subproject 008a)
 • Een complete herinrichting van het stationsplein aan de zuidzijde, inclusief afwaardering van de Stationsweg en de realisatie van een nieuwe fietsenkelder (subproject 008b)
 • Een nieuwe fietsenstalling aan de noordzijde (subproject 008c)

Voor meer gedetailleerde informatie wordt verwezen naar de projectpagina van deze subprojecten.

Doelstelling

 • Smart: gedragsbe├»nvloeding (inclusief werkgeversaanpak), technische innovaties
 • Connectiviteit en comodaliteit
 • Kwaliteitssprong fiets: duurzaam, gezond, goed geoutilleerd
 • Kwaliteitssprong openbaar vervoer: duurzaam, goed geoutilleerd
 • Organiseren in multimodale knooppunten/overstappunten

Kostenraming en dekking

Raming kosten

Zie afzonderlijke subprojectenLocatie

Gemeente(s)

Eindhoven

Wegnummer / straatnaam

Stationsplein, Eindhoven

Planning

Onderzoek/Planstudie

2019-2022

Uitvoering

2019-2026

Rolverdeling

Projectleiding

Gemeente Eindhoven

Partners

ProRail, NS, Rijk