071a

Slowlane

Westelijk deel Best-Veldhoven

Projectstatus

  • nog niet gestart
  • gestart
  • ligt (tijdelijk) stil
  • afgerond

Thema's

Projectomschrijving

Om het gebruik van de fiets in het daily urban system te bevorderen moet het fietsnetwerk compleet zijn en van goede kwaliteit. Dat is op nog niet alle relaties in de regio het geval. Zo wordt de fietsstructuur in en rondom Eindhoven met de Slowlane verbeterd. De Slowlane is een snelfietsroute die de campussen in en rond de stad met elkaar verbindt. Delen van de route zijn reeds gerealiseerd. Op het grondgebied van de gemeente Best is nog een aantal ontbrekende schakels die de komende jaren gerealiseerd worden.

Doelstelling

  • Smart: gedragsbeïnvloeding (inclusief werkgeversaanpak), technische innovaties
  • Kwaliteitssprong fiets: duurzaam, gezond, goed geoutilleerd

Kostenraming en dekking

Raming kosten

€ 4.187.000

Datum en bron raming

RHDHV (mei 2016)

Dekkingsbron(nen)

Rijksgelden Brainport Avenue (middelen voor Slowlane)

Bereikbaarheidsakkoord

NeeLocatie

Gemeente(s)

Best, Eindhoven

Wegnummer / straatnaam

Beatrixkanaal ten noorden van A58, Bataweg, De Dieze, Terraweg

Subregio(s)

Bovens

Relatie(nummer)

Eindhoven-Best

Planning

Verkenning/Vooronderzoek

2017-2018

Onderzoek/Planstudie

2017-2018

Uitvoering

2017-2018 2019-2022

Rolverdeling

Projectleiding

Gemeente Best/Gemeente Eindhoven

Partners

Gemeente Eindhoven, RWS