071a

Slowlane

Westelijk deel Best-Veldhoven

Projectstatus

  • nog niet gestart
  • gestart
  • ligt (tijdelijk) stil
  • afgerond

Thema's

Projectomschrijving

Om het gebruik van de fiets in het daily urban system te bevorderen moet het fietsnetwerk compleet zijn en van goede kwaliteit. Dat is op nog niet alle relaties in de regio het geval. Zo wordt de fietsstructuur in en rondom Eindhoven met de Slowlane verbeterd. De Slowlane is een snelfietsroute die de campussen in en rond de stad met elkaar verbindt. Delen van de route zijn reeds gerealiseerd. Op het grondgebied van de gemeente Best is nog een aantal ontbrekende schakels die de komende jaren gerealiseerd worden.

Doelstelling

  • smart: gedragsbeïnvloeding

  • kwaliteitssprong fiets: duurzaam, gezond, goed geoutilleerd

  • realiseren snelle, direct en comfortabele fietsverbindingen

  • op korte en middellange afstanden (tot 15 kilometer)


Kostenraming en dekking

Raming kosten

€ 4.187.000

Datum en bron raming

RHDHV (mei 2016)

Dekking incl. dekkingsbron(nen)

Rijksgelden Brainport Avenue (middelen voor Slowlane)

Bereikbaarheidsakkoord

NeeLocatie

Gemeente(s)

Best, Eindhoven

Wegnummer / straatnaam

Beatrixkanaal ten noorden van A58, Bataweg, De Dieze, Terraweg

Subregio(s)

Bovens

Relatie(nummer)

Eindhoven-Best

Planning

Verkenning/vooronderzoek

2017-2018

Onderzoek/Planstudie

2017-2018

Voorbereiding uitvoering

Uitvoering

207-2018 2019-2022

Evaluatie

Rolverdeling

Projectleiding (organisatie)

Gemeente Best/Gemeente Eindhoven

Partners

Gemeente Eindhoven, RWS