017b

Fietsroute Wilhelminakanaal

Deel Son-Oirschot

Projectstatus

  • nog niet gestart
  • gestart
  • ligt (tijdelijk) stil
  • afgerond

Thema's

Projectomschrijving

Om het gebruik van de fiets in het daily urban system te bevorderen moet het fietsnetwerk compleet zijn en van goede kwaliteit. Dat is op nog niet alle relaties in de regio het geval. Zo wordt de fietsverbinding langs het Wilhelminakanaal verbeterd en ontbrekende schakels worden ingevuld.

Een deel van de verbinding ligt in de gemeenten Son en Breugel, Best en Oirschot. Om dit deel te kunnen uitvoeren is samenwerking nodig met Rijkswaterstaat (eigenaar van de ondergrond) en enkele grote werkgevers, die langs het kanaal zijn gevestigd.

Doelstelling

  • smart: gedragsbeïnvloeding (inclusief werkgeversaanpak)

  • kwaliteitssprong fiets: duurzaam, gezond, goed geoutilleerd

  • realiseren snelle, direct en comfortabele fietsverbindingen

  • op korte en middellange afstanden (tot 15 kilometer)


Kostenraming en dekking

Raming kosten

€ 14,8 miljoen

Datum en bron raming

RHDHV (mei 2016)

Dekking incl. dekkingsbron(nen)

Nog niet bekend

Bereikbaarheidsakkoord

Nee

Samenhang met andere projecten

  • Fietsroute Wilhelminakanaal deel Aarle-Son (017a)


Locatie

Gemeente(s)

Best, Oirschot, Son en Breugel

Wegnummer / straatnaam

Geen

Subregio(s)

Bovens

Relatie(nummer)

Gemert – Laarbeek – Nuenen – Eindhoven / Eindhoven-Oirschot

Planning

Verkenning/vooronderzoek

2019-2022

Onderzoek/Planstudie

Voorbereiding uitvoering

Uitvoering

2019-2022

Evaluatie

Rolverdeling

Projectleiding (organisatie)

Rijkswaterstaat (nog afspreken)

Partners

gemeente Son en Breugel, Best en Oirschot