017b

Fietsroute Wilhelminakanaal

Deel Son-Oirschot

Projectstatus

  • nog niet gestart
  • gestart
  • ligt (tijdelijk) stil
  • afgerond

Thema's

Projectomschrijving

Om het gebruik van de fiets in het daily urban system te bevorderen moet het fietsnetwerk compleet zijn en van goede kwaliteit. Dat is op nog niet alle relaties in de regio het geval. Zo wordt de fietsverbinding langs het Wilhelminakanaal verbeterd en ontbrekende schakels worden ingevuld.

Een deel van de verbinding ligt in de gemeenten Son en Breugel, Best en Oirschot. Om dit deel te kunnen uitvoeren is samenwerking nodig met Rijkswaterstaat (eigenaar van de ondergrond) en enkele grote werkgevers, die langs het kanaal zijn gevestigd.

Doelstelling

  • Smart: gedragsbeïnvloeding (inclusief werkgeversaanpak), technische innovaties
  • Kwaliteitssprong fiets: duurzaam, gezond, goed geoutilleerd

Kostenraming en dekking

Raming kosten

€ 14,8 miljoen

Datum en bron raming

RHDHV (mei 2016)

Dekkingsbron(nen)

Nog niet bekend

Bereikbaarheidsakkoord

Nee

Samenhang met andere projectenLocatie

Gemeente(s)

Best, Oirschot, Son en Breugel

Wegnummer / straatnaam

Geen

Subregio(s)

Bovens

Relatie(nummer)

Gemert – Laarbeek – Nuenen – Eindhoven / Eindhoven-Oirschot

Planning

Verkenning/Vooronderzoek

2021

Onderzoek/Planstudie

2023

Voorbereiding uitvoering

2024

Uitvoering

2025

Rolverdeling

Projectleiding

Gemeente Oirschot

Partners

Gemeente Son en Breugel, Gemeente Best, Rijkswaterstaat