071b

Slowlane

Oostelijk deel Eindhoven Noordoost

Projectstatus

  • nog niet gestart
  • gestart
  • ligt (tijdelijk) stil
  • afgerond

Thema's

Projectomschrijving

Om het gebruik van de fiets in het daily urban system te bevorderen moet het fietsnetwerk compleet zijn en van goede kwaliteit. Dat is op nog niet alle relaties in de regio het geval. Zo wordt de fietsstructuur in en rondom Eindhoven met de Slowlane verbeterd. De Slowlane is een snelfietsroute die de campussen in en rond de stad met elkaar verbindt. Delen van de route zijn reeds gerealiseerd.

Op het grondgebied van de gemeente Son en Breugel en Eindhoven moet nog een aantal ontbrekende schakels gerealiseerd worden. Het betreft het gedeelte over Ekkersrijt, door Blixembosch richting rotonde Eindhoven.

Doelstelling

  • Smart: gedragsbeïnvloeding (inclusief werkgeversaanpak), technische innovaties
  • Kwaliteitssprong fiets: duurzaam, gezond, goed geoutilleerd

Kostenraming en dekking

Raming kosten

€ 8,1 miljoen

Datum en bron raming

Brainport Duurzaam Slim verbonden (juli 2016)

Dekkingsbron(nen)

Rijksgelden Brainport Avenue, Gemeente Eindhoven

Bereikbaarheidsakkoord

Nee



Locatie

Gemeente(s)

Eindhoven, Son en Breugel

Wegnummer / straatnaam

Nader te bepalen

Subregio(s)

Bovens

Relatie(nummer)

Eindhoven-Best

Planning

Verkenning/Vooronderzoek

2017-2018

Onderzoek/Planstudie

2017-2018

Voorbereiding uitvoering

2018 - 2019

Uitvoering

2019-2022

Evaluatie

2022

Rolverdeling

Projectleiding

Gemeente Eindhoven

Partners

Gemeente Best, Gemeente Son en Breugel, Ekkersrijt