017a

Fietsroute Wilhelminakanaal

Deel Aarle-Son

Projectstatus

  • nog niet gestart
  • gestart
  • ligt (tijdelijk) stil
  • afgerond

Thema's

Projectomschrijving

Om het gebruik van de fiets in het daily urban system te bevorderen moet het fietsnetwerk compleet zijn en van goede kwaliteit. Dat is op nog niet alle relaties in de regio het geval. Zo wordt de fietsverbinding langs het Wilhelminakanaal verbeterd en ontbrekende schakels worden ingevuld.

Een deel van de verbinding ligt in de gemeenten Laarbeek en Son en Breugel. Onderdeel is een oversteek van de N615, die liefst ongelijkvloers wordt uitgevoerd. Om dit deel te kunnen uitvoeren is samenwerking nodig met Rijkswaterstaat (eigenaar van de ondergrond) en enkele grote werkgevers, die langs het kanaal zijn gevestigd.

Doelstelling

  • Smart: gedragsbeïnvloeding (inclusief werkgeversaanpak), technische innovaties
  • Kwaliteitssprong fiets: duurzaam, gezond, goed geoutilleerd

Kostenraming en dekking

Raming kosten

€ 5.211.000,--

Datum en bron raming

RHDHV (mei 2016)

Dekkingsbron(nen)

Nog niet bekend

Bereikbaarheidsakkoord

ja

Samenhang met andere projectenLocatie

Gemeente(s)

Laarbeek, Nuenen, Son en Breugel

Wegnummer / straatnaam

fietsroute Wilhelminakanaal (LF 13)

Subregio(s)

Oost

Relatie(nummer)

Gemert – Laarbeek – Nuenen - Eindhoven

Planning

Verkenning/Vooronderzoek

2019-2022

Onderzoek/Planstudie

2023

Rolverdeling

Projectleiding

(Gemeente Oirschot)

Partners

Gemeente Laarbeek, Gemeente Son en Breugel, Gemeente Nuenen c.a., Rijkswaterstaat