070

Snelfietsroute Eindhoven-Best

Projectstatus

  • nog niet gestart
  • gestart
  • ligt (tijdelijk) stil
  • afgerond

Thema's

Projectomschrijving

Een uitmuntende fietsverbinding tussen Best en Eindhoven kan, ook gelet op de afstand, concurreren met de auto. Veel mensen pendelen dagelijks met de auto op deze relatie. Door het aanbieden van goede en veilige fietsvoorzieningen kan de druk op het wegennet tussen Best en Eindhoven verminderen. Een snelfietsroute Best-Eindhoven maakt fietsen over grote afstanden extra aantrekkelijk, vooral voor woon-werk verkeer, deze fietsroute draagt daaraan bij.

Deze snelfietsroute maakt deel uit van het provinciale Uitvoeringsprogramma Fiets in de Versnelling. De route loopt van Den Bosch via Vught, Boxtel en Best naar Eindhoven. In 2017 wordt op basis van een verkenning van verschillende varianten het voorkeurstracé bepaald.

Voor het deel Best-Eindhoven zijn twee tracés in beeld, namelijk:

  • opwaardering van de route Oude Rijksweg – Eindhovenseweg-Zuid – Boschdijk

  • nieuw te realiseren verbinding, grotendeels langs het spoor.

De laatste valt samen met de Pendelroute (project 072). Indien voor het eerst genoemde tracé wordt gekozen, vervalt project 072.

Doelstelling

  • Smart: gedragsbeïnvloeding (inclusief werkgeversaanpak), technische innovaties
  • Connectiviteit en comodaliteit
  • Kwaliteitssprong fiets: duurzaam, gezond, goed geoutilleerd

Kostenraming en dekking

Raming kosten

In 2021 is een raming gemaakt op basis van het voorontwerp voor gemeente Eindhoven en Best

Dekkingsbron(nen)

Deze zijn er nog niet. In 2022 moet hierover meer duidelijkheid gegeven worden door rijk en provincie.

Bereikbaarheidsakkoord

NeeLocatie

Gemeente(s)

Best, Eindhoven

Wegnummer / straatnaam

Diversen

Subregio(s)

Bovens

Relatie(nummer)

Eindhoven-Best

Planning

Verkenning/Vooronderzoek

2017-2018

Onderzoek/Planstudie

2019-2022

Voorbereiding uitvoering

vanaf 2022

Rolverdeling

Projectleiding

Gemeente Best

Partners

Gemeente Eindhoven, Gemeente Boxtel, Gemeente Vught, Gemeente 's-Hertogenbosch, Provincie Noord-Brabant, GGA, Agrifood Capital