041e

Gebiedsopgave N284 Reusel/Hapert/A67

Ontsluiting Landbouwkamer Reusel

Projectstatus

  • nog niet gestart
  • gestart
  • ligt (tijdelijk) stil
  • afgerond

Projectomschrijving

De N284 vervult een cruciale rol in de bereikbaarheid van de economische toplocatie De Kempen. Een goede doorstroming voor auto, fiets en openbaar vervoer moet dan ook gewaarborgd zijn. Daarvoor is het onder meer nodig de weg te reconstrueren en (grootschalige) verkeerskundige ingrepen uit te voeren tussen de aansluiting A67 bij het Kempisch Bedrijven Park (KBP) en de rotonde bij Reusel. Op de kruispunten in Bladel en Hapert worden slimme regelingen op de verkeerslichteninstallaties geïmplementeerd. De N284 wordt 2x2 rijstroken tussen de A67 op het KBP tot de Lange Trekken in Bladel, het openbaar vervoer lift mee op de verbeterde doorstroming.

De betrokken gemeenten stellen gezamenlijk een inrichtingsplan op voor de N284 in samenhang met de omgeving. Een dergelijk plan geeft input voor de latere planstudie van de N284 door de Provincie. Een alternatieve aanpak is om een gezamenlijk project te starten als een gebiedsopgave rondom de N284 (‘Bereikbaarheid N284 in relatie tot de aanwezige maakindustrie’).

De strategie is om het gebied te ontsluiten op een slimme, robuuste manier vanaf de N284. Daarvoor wordt op termijn een verkenning uitgevoerd. In een later stadium kan een nieuwe aansluiting op de E34/A67 in beeld komen, indien daarvoor nut en noodzaak kunnen worden aangetoond.

Doelstelling

  • Samenwerken aan mobiliteit
  • Connectiviteit en comodaliteit
  • Kwaliteitssprong openbaar vervoer: duurzaam, goed geoutilleerd

Kostenraming en dekking

Raming kosten

niet openbaar

Dekkingsbron(nen)

begroting provinciale wegen, eventueel aangevuld met gemeentebegroting

Bereikbaarheidsakkoord

nee

Samenhang met andere projectenLocatie

Gemeente(s)

Bladel, Reusel-De Mierden

Wegnummer / straatnaam

N284 en omgeving tussen A67 (Hapert) Bladel en Reusel

Subregio(s)

De Kempen

Relatie(nummer)

Reusel-Bladel-Eersel-Veldhoven-Eindhoven

Planning

Verkenning/Vooronderzoek

2017- 2018

Onderzoek/Planstudie

2017- 2018

Voorbereiding uitvoering

2019 - 2022

Uitvoering

2023

Evaluatie

2024 - 2030

Rolverdeling

Projectleiding

Gemeente Bladel

Partners

Gemeente Reusel-De Mierden, Provincie Noord-Brabant