041c

Reconstructie N284 Reusel - A67

Bereikbaarheid De Sleutel en Kleine Hoeven

Projectstatus

  • nog niet gestart
  • gestart
  • ligt (tijdelijk) stil
  • afgerond

Projectomschrijving

De N284 vervult een cruciale rol in de bereikbaarheid van de economische toplocatie De Kempen. Een goede doorstroming voor auto, fiets en openbaar vervoer moet dan ook gewaarborgd zijn. Daarvoor is het onder meer nodig de weg te reconstrueren en (grootschalige) verkeerskundige ingrepen uit te voeren tussen de aansluiting A67 bij het Kempisch Bedrijven Park (KBP) en de rotonde bij Reusel. Op de kruispunten in Bladel en Hapert worden slimme regelingen op de verkeerslichteninstallaties geïmplementeerd.

De betrokken gemeenten stellen gezamenlijk een inrichtingsplan op voor de N284 in samenhang met de omgeving. Een dergelijk plan geeft input voor de latere planstudie van de N284 door de Provincie. Een alternatieve aanpak is om een gezamenlijk project te starten als een gebiedsopgave rondom de N284 (‘Bereikbaarheid N284 in relatie tot de aanwezige maakindustrie’).

De bedrijventerreinen De Sleutel in Bladel en De Kleine Hoeven in Reusel hebben ieder één aansluiting op het regionale wegennet (N284). Dit maakt de bereikbaarheid kwetsbaar. Ook is er in de spits sprake van congestie voor het autoverkeer van en naar het bedrijventerrein. Door de twee bedrijventerreinen te verbinden en een extra aansluiting te maken op de N284 voor het verkeer tussen de twee bedrijventerreinen kan het verkeer verdeeld worden. Tevens wordt de fietsverbinding tussen de bedrijventerreinen verbeterd door het realiseren van een fietsvoorziening.

Doelstelling

  • Samenwerken aan mobiliteit
  • Connectiviteit en comodaliteit
  • Kwaliteitssprong openbaar vervoer: duurzaam, goed geoutilleerd

Kostenraming en dekking

Raming kosten

Niet openbaar

Dekkingsbron(nen)

Provincie, Gemeenten

Bereikbaarheidsakkoord

neeLocatie

Gemeente(s)

Bladel, Reusel-De Mierden

Wegnummer / straatnaam

N284 en omgeving tussen A67 (Hapert) Bladel en Reusel

Subregio(s)

De Kempen

Relatie(nummer)

Reusel-Bladel-Eersel-Veldhoven-Eindhoven

Planning

Verkenning/Vooronderzoek

2023

Onderzoek/Planstudie

2024-2025

Voorbereiding uitvoering

2026-2028

Uitvoering

2029

Evaluatie

2030

Rolverdeling

Projectleiding

Gemeente Bladel

Partners

Gemeente Reusel-De Mierden, Provincie Noord-Brabant